13.08.2014, 18:06

Pozrite sa, ako si nájdu prácu absolventi slovenských škôl (grafy)

Školy s dlhšou tradíciou produkujú ľudí, ktorí si prácu nájdu ľahšie. Vyplýva to z výsledkov rebríčku INEKO.

Akú vysokú školu si vybrať, aby som po jej ukončení, nemal problém nájsť si prácu? Tak presne takúto otázku si kladú mnohí mladí ľudia. A zaoberal sa ňou aj Inštitút INEKO. Ten na základe dostupných údajov zverejnil rebríček slovenských vysokých škôl. Základným kritériom pri posudzivaní bola pritom miera nezamestnanosti ich absolventov. A výsledok? Školy s dlhšou tradíciou produkujú ľudí, ktorí si prácu nájdu ľahšie. Tak napríklad u absolvenstov našej najstaršej Univerzity Komenského je nezamestnanosť menej ako sedem percent.

Tam však výsledky pozorovia nekončia. „Medzi vysoké školy s dlhodobo najnižšou absolventskou mierou nezamestnanosti patria najmä bratislavské školy – Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského a umelecké vysoké školy,“ tvrdí INEKO.

Inštitút vypočítal nezamestnanosť absolventov za roky 2010 až 2013. Využil pri tom údaje Ústredia práce a Ústavu informácií a prognóz školstva.