06.05.2014, 18:06

Detva ukončila rok s rekordným prebytkom

S rekordným prebytkom viac ako 1,26 milióna eur skončilo vlani hospodárenie mesto Detva. Vyplýva to zo správy o záverečnom účte, ktorý bol zverejnený na ostatnom mestskom zastupiteľstve. Prebytok dosiahli vďaka postupnému zapracovaniu ekonomických opatrení, ktoré viedli k rastu príjmov a konsolidácii výdavkov.

Príjmy mesta dosiahli vlani výšku takmer 11,40 milióna eur a výdavky temer 10,14 milióna eur. Ako uviedol vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu v Detve Mojmír Chalupský, pôvodný schválený rozpočet na rok 2013 s prebytkom vôbec nerátal. "Rekordný prebytok mesto dosiahlo napriek opätovnému výpadku jeho rozhodujúceho príjmu, a to výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Zaznamenali sme však nárast bežných príjmov oproti predchádzajúcim rokom, čo môžeme pripísať veľmi kvalitnej práci súvisiacej s využívaním vlastného majetku a nie jeho predajom, ako aj správou miestnych daní,“ priblížil hlavný ekonóm mesta.

Na rekordnom prebytku malo podiel najmä plnenie výberu daní a miestnych poplatkov – u poplatku za komunálne odpady vo výške 97,4 percenta a dane z nehnuteľnosti až 102,4 percenta. "V rámci Slovenska sa priemer týchto výberov pohybuje okolo 90 percent,“ pripomenul Chalupský.

Podľa jeho názoru sa opäť potvrdzuje, že politika mesta v oblasti miestnych poplatkov a daní, ktorá je založená na čo najmenšom zaťažení jeho obyvateľov, je správna. Výška jednotlivých daní a poplatkov ani zďaleka totiž nedosahuje priemer porovnateľných miest. Detva je na Slovensku jedným z miest s najnižšími daňami.

Veľmi dôležitá z pohľadu úspešného hospodárenia v roku 2013 bola práca v oblasti bežných výdavkov, ktorá bola založená na minimalizácii výdavkov pri zachovaní kvality jednotlivých samosprávnych úloh mesta.

Mesto Detva dokázalo podľa ekonóma výraznou mierou znížiť bežné výdavky, pričom toto sa určite nedotklo kvality života v Detve a mesto dokázalo zabezpečiť jednotlivé úlohy či už v oblasti školstva, bezpečnosti obyvateľstva, verejného osvetlenia, komunálneho odpadu, údržby ciest a chodníkov, cestovného ruchu a tiež v mnohých ďalších.

„O veľmi dobrej finančnej kondícii mesta svedčia aj ostatné ekonomické ukazovatele ako napríklad pokles záväzkov oproti roku 2012 na 19 percent, či pokles pohľadávok oproti roku 2012 na úroveň 73 percent. Nezávislá organizácia INEKO ohodnotila ekonomiku mesta Detva v roku 2012 známkou 4,5 (6 je maximum), čo znamená dobré finančné zdravie," konštatoval Chalupský.

Prebytok hospodárenia chcú tento rok využiť pre školské a predškolské zariadenia v meste a prefinancovať im zvýšené ale štátom nekryté zvýšenie miezd a zaradiť tiež do plánu nové rozvojové investície.