07.05.2013, 00:00

Anketa: Aké dosahy bude mať zavedenie dane z finančných transakcií?

Stanislav Žofčák, predseda Asociácie DSS
Keďže dnes nie sú potvrdené žiadne definitívne parametre tejto dane, ťažko predvídať dosah a správanie správcov fondov. Ak hovoríme o podstate vzniku samotnej dane, tak v garantovaných fondoch je aplikácia tejto dane úplne scestná. Správca totiž garantuje výšku vložených úspor, a nie je potrebné vytvárať žiadne dodatočné nástroje krytia, prípadného neúspechu správcu.

Peter Socha, šéf Axa DSS
Dosah ešte nemáme zrátaný. Závisí to totiž aj od toho, čo sa vo fondoch bude diať, napríklad koľko transakcií počas roka správcovská spoločnosť urobí. Určite je to však nejaký náklad navyše. Môžeme očakávať aj menej transakcií vo fondoch. Predpokladám, že spoločnosti teraz prehodnotia stratégie.

Viktor Kouřil, VÚB Generali DSS
Podporujeme snahu vlády, aby sa daň nevzťahovala minimálne na druhý pilier. Ak sa predsa len bude, tak to bude mať, samozrejme, dosah na strane výnosov. Budú nižšie.

Jozef Paška, Allianz-Slovenská DSS
Daň z finančných transakcií je nielen slovenská, ale, takpovediac, celosvetová téma, ktorá je v štádiu diskusie, v rámci ktorej existuje niekoľko alternatív riešenia. Pokiaľ nebudú na stole konkrétne návrhy riešenia aplikované na dôchodkové fondy, nevieme jej dosahy kvantifikovať.