29.04.2014, 23:57

Nádej je veľká, aj napriek euroskepse

Pri príležitosti desiateho výročia vstupu do Európskej únie, tu v Maďarsku nemôžeme očakávať obrovské, zapálené oslavy. Skôr budeme svedkami rezervovaných komentárov zo strany vlády. Zanedbanie výročia bude odrazom rastúceho euroskeptického postoja. Okrem toho v kampani pred voľbami do Európskeho parlamentu môže strana Fidesz útočiť na Európsku úniu viacerými spôsobmi. Napríklad cez „pálenkovú vojnu“, v ktorej ide o pokus zrušiť obmedzenia na pálenie domáceho alkoholu.

Zostať v únii

To však neznamená, že väčšina maďarskej verejnosti je voči Európskej únii odmietavá. A to ani napriek tomu, že viac ako 65 percent hlasov získali strany pravého krídla (Fidesz a Jobbik), ktoré rôznym spôsobom a silou kritizovali Európsku úniu. Väčšina Maďarov je však stále presvedčená, že krajina by mala zostať v Európskej únii, a to aj napriek faktu, že viac ako polovicu z desiatich rokov strávených v bloku bolo charakterizovaných úspornými opatreniami. Niektorí Maďari stále pokladajú Európsku úniu za obrankyňu demokracie a náhradu za slabú národnú demokraciu. Objavuje sa však nový druh euroskepticizmu, ktorý sa môže rozšíriť najmä vo východnej Európe.

Druhé dvojtretinové víťazstvo Fideszu poskytlo premiérovi Orbánovi spätnú väzbu v tom zmysle, že je na správnej ceste a jeho politický obraz „bojovníka za slobodu“ sa stretáva s ohromujúcim prijatím zo strany Maďarov. V posledných rokoch používal Európsku úniu ako boxerský vak, ktorý je plný peňazí. Čím silnejšie do vreca udrel, tým viac peňazí z neho vypadlo. Orbán síce kritizoval „kolonizačné“ tendencie Západu a symbolicky napádal „armádu bruselských byrokratov“, avšak zároveň si vychutnával najmä ekonomické výhody členstva v Európskej únii.

Zlý príklad

Ostatní predstavitelia Vyšehradskej štvorky a vo všeobecnosti všetkých novoprijatých štátov, by takýto postoj mohli považovať za dôležitý vzor hodný nasledovania. Orbánov euroskepticizmus, zahraný pre výrazne proeurópske publikum, sa môže stať príťažlivým modelom pre iných lídrov v regióne a mohol by nájsť ohlas aj v južných krajinách, kde pocit znechutenia z umiestnenia na periférii je ešte silnejší.

Hoci staronové euroskeptické hlasy možno počuť z východnej a južnej Európy, hlavná dôvera smerom k Európskej únii dnes prichádza z okrajových štátov. Percento ľudí, ktorí by opustili Európsku úniu, je oveľa nižšie vo východných štátoch ako v západných a severných. Znamená to, že nové členské štáty sú viac zaviazané európskej myšlienke, ako pôvodné krajiny. Možno je to tak preto, že sú rady, že môžu patriť do klubu najrozvinutejších európskych ekonomík.

Výsledok volieb

Očakáva sa, že euroskeptické strany budú na vzostupe v pôvodných členských štátoch, ako je Francúzsko, Fínsko, Holandsko alebo Británia.(Jobbik, ktorý smeruje k mäkšej euroskeptickej pozícii, je skôr výnimkou ako potvrdenie tohto pravidla.)

Pri oslavách desiateho výročia členstva v Európskej únii musíme mať na pamäti, že hlavným motorom Európskej únie a jej ďalšej integrácie môžu byť práve nové členské štáty a ich nespokojnosť so súčasným stavom veci v bloku. Zároveň nechcú opustiť európsku myšlienku a prispievajú k posilneniu európskej spolupráce. Ak však budú z Maďarska silnieť hlasy „bojovníkov za slobodu“, môžu prispieť k podkopaniu týchto ideí.