21.03.2014, 17:04

Zrušenie ciel ukrajinských výrobkov by ohrozilo našich výrobcov

Zrušenie ciel na dovoz tovarov z Ukrajiny, ktoré navrhujú poslanci Európskeho parlamentu, by podľa analytikov zatraktívnilo ukrajinský trh a zvýšilo konkurencieschopnosť tamojších vývozcov v rámci Európskej únie (EÚ). Môže však negatívne ovplyvniť pozíciu slovenských výrobcov.

"Jednostranné zrušenie ciel voči Ukrajine by pomohlo zvýšiť konkurencieschopnosť ukrajinských vývozcov na európskom trhu, keďže ich výrobky by sa v EÚ stali lacnejšími. Z vyššieho exportu by mohla profitovať celá ukrajinská ekonomika. Je pravdepodobné, že by vzrástol aj dovoz ukrajinských výrobkov na Slovensko. Ten by mohol mierne negatívne ovplyvniť aj konkurenčnú pozíciu našich firiem, avšak nie nejako dramaticky," myslí si analytik Slovenskej sporiteľne Martin Baláž.

"Z dovozu lacnejších výrobkov z Ukrajiny by profitovali aj slovenskí spotrebitelia, naproti tomu výrobcovia by museli čeliť ostrejšej konkurencii. Dôležité je, aby náhla zmena nebola pre niektorých výrobcov existenčnou hrozbou," zhodnotil riaditeľ inštitútu INEKO Peter Goliaš. V takom prípade by sa mali podľa neho trhy pri konkrétnych produktoch otvárať postupne v dlhšom časovom období.

Podiel dovozu z Ukrajiny na celkovom slovenskom importe dosiahol vlani len 1 %. Slovensko na Ukrajinu vyviezlo ešte menej, a to 0,7 %. "Medzi najvýznamnejšie exportné artikle Slovenska, ktoré končia v rukách ukrajinských firiem a domácností, patria automobily, výrobky zo železa a ocele, vysielacie prístroje a magnezit. Naopak, z Ukrajiny sa na Slovensko dováža predovšetkým železná ruda, ktorá tvorí viac ako polovicu nášho importu z tejto krajiny," uviedla analytička Poštovej banky Dana Špacírová.

Popri znevýhodnení lokálnych výrobcov Špacírová upozornila aj na hroziaci výpadok colných príjmov v štátnom rozpočte SR. "Zrušenie ciel na ukrajinské tovary by mohlo mať za následok zníženie príjmov nielen rozpočtu Európskej únie, ale aj toho slovenského. Podľa štatistík finančnej správy dosiahli v roku 2013 príjmy štátneho rozpočtu z cla 27,5 milióna eur. Ďalších 82,4 milióna eur z výberu cla našimi colníkmi smerovalo do rozpočtu EÚ," priblížila.

Opatrenie by prinieslo ukrajinskej ekonomike 487 miliónov eur ročne. Kyjev by colné poplatky na tovary z krajín EÚ zrušiť nemusel, ale ukrajinskú vládu únia požiadala, aby existujúce clá z dovozu nezvyšovala.