V negarantovaných fondoch druhého piliera sa rozhodlo ostať takmer 90-tisíc sporiteľov. Budú sa tie počty zvyšovať?
Ľudia sa postupne začnú presúvať späť do negarantovaných fondov. Najskôr si však počkajú na to, ako spoločnosti fondy zmenia. Aké nové stratégie v negarantovaných fondoch zavedú. Prvé presuny by mohli začať od mája a pokračovať v priebehu celého roka. Stav, ktorý bol, však už nikdy nedosiahne.

Bolo rozhodnutie vlády presunúť ľudí z negarantovaných do garantovaných fondov správne?
Toto bola jednoznačne požiadavka Dôchodkových správcovských spoločností. V štatútoch negarantovaných fondov bolo totiž napísané, že sú vysokorizikové a investuje sa do akcií. Reálne však neinvestovali do akcií. No spoločnosti mali na to argument -- vraveli, že urobili analýzu a zistili, že sporitelia nie sú prístupní riziku a nestálosti. Prispôsobili sa teda dominantnej časti sporiteľov.

Čo čaká druhý pilier teraz?
Pôjde o jeho reštart. Doteraz sa totiž spoločnosti nehrnuli do nákupu rizikových aktív. Teraz bude nasledovať aj účtovný presun majetku. Napríklad majetok ľudí, ktorí boli doteraz v akciovom fonde, sa preúčtuje do garantovaných fondov. Zmenia sa aj negarantované fondy -- zmiešaný, indexový a akciový. Šípime však, že spoločnosti ich začnú zlučovať. A ako argument použijú práve presuny, ktoré dokazujú, že sporitelia sú konzervatívni. Oni sú však len neaktívni.