25.04.2013, 16:02

Vláda má problém. Brusel nás napadol za vianočné dôchodky

Európska komisia začala konanie voči Slovensku. Nevypláca totiž vianočné príspevky zahraničným Slovákom.

Európska komisia (EK) prijala dnes svoj pravidelný mesačný súbor rozhodnutí o porušení práva, v súvislosti s ktorými podniká právne kroky voči členským štátom z dôvodu nedostatočného plnenia ich povinností podľa práva EÚ. Tento raz sa medzi podnetmi na začatie konania na súdnom dvore ocitlo aj Slovensko: za to, že odmieta vyplácať dávku v starobe dôchodcom žijúcim v zahraničí.

Cieľom rozhodnutí o porušení práva, v súvislosti s ktorými EK podniká právne kroky voči členským štátom, je zabezpečiť správne uplatňovanie práva EÚ v prospech občanov a podnikov.

EK dnes prijala celkove 141 rozhodnutí vrátane 20 odôvodnených stanovísk a podala štyri podnety na Súdny dvor EÚ. Do štvorice podnetov bolo popri Grécku a Taliansku (nedostatočné presadzovanie zákazu klietok pre nosnice) a Španielsku (diskriminačné pravidlá v oblasti zdaňovania nehnuteľností) zaradené aj Slovensko.

Problémový príspevok
EK podala podnet na začatie konania na súdnom dvore voči SR za to, že odmieta vyplácať jednu z dávok v starobe - tzv. vianočný príspevok - dôchodcom žijúcim v iných členských štátoch EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, v Nórsku alebo vo Švajčiarsku.

Podľa stanoviska EK tým Slovensko porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov EÚ týkajúcich sa koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia.

Podľa práva EÚ nemožno nárok na dávku v starobe podmieniť pobytom dôchodcu v tom členskom štáte, v ktorom si dôchodca uplatňuje nárok na dávku. Toto pravidlo umožňuje dôchodcom, aby sa po odchode do dôchodku mohli presťahovať do iného členského štátu a aj naďalej dostávať dôchodok.

Pasívne Slovensko
EK skontaktovala slovenské úrady na základe sťažností slovenských občanov žijúcich v zahraničí. EK v novembri 2012 požiadala slovenské úrady, aby zabezpečili potrebnú právnu úpravu týkajúcu sa diskriminácie dôchodcov v zahraničí.

Slovenská strana EK neinformovala o prijatých protidiskriminačných opatreniach. Naopak, slovenské orgány vo svojej oficiálnej odpovedi adresovanej komisii potvrdili, že slovenským dôchodcom žijúcim v inom členskom štáte nebudú vianočný príspevok vyplácať a že naďalej spochybňujú uvedenú právnu klasifikáciu tohto príspevku podľa práva EÚ.