14.01.2014, 16:03

Tyrania väčšiny. Demokracii podľa prieskumu najviac uškodil Smer

Kvalita demokracie sa podľa Inštitútu pre verejné otázky v minulom roku zhoršila.

V priemere dosiahla úroveň kvality demokracie za rok 2013 známku 2,9, pričom v roku 2012 bol index kvality demokracie 2,8. Pod zhoršenie celkovej známky sa podpísal vývoj v závere minulého roka. V poslednom štvrťroku sa zhoršilo hodnotenie IVO Barometra oproti predchádzajúcemu obdobiu až o 0,2 bodu – z 2,9 na 3,1. Informovali o tom dnes v Bratislave na tlačovej konferencii analytici Inštitútu pre verejné otázky (IVO).

Z pohľadu hodnotenia vývoja za celý rok 2013 experti IVO zaznamenali najväčší pokles v oblasti Demokratické inštitúcie a právny štát. Index kvality demokracie IVO Barometer v tejto oblasti klesol z úvodnej hodnoty 2,75 v prvom štvrťroku až na 3,5 v závere roka. Na činnosti ústavných inštitúcií a orgánov sa podľa analytika IVO Grigorija Mesežnikova odrážalo úsilie vládnej strany Smer-SD o maximálnu koncentráciu moci. "Aj v poslednom štvrťroku 2013 konzekventne uplatňovaný model 'tyranie väčšiny' Smeru-SD oslaboval kontrolné funkcie parlamentu a obmedzoval priestor pre realizáciu legitímnych politických zámerov opozičných strán," zhodnotil analytik IVO. Situácia sa podľa neho vyvinula tak, že "tyrania väčšiny" sa rozvinula do podoby "syndrómu jednej strany".

Mierne zhoršenie zaznamenali experti IVO aj v oblasti Ochrana a dodržiavanie ľudských a menšinových práv, kde sa priemerná známka za celý rok zhoršila z 3,0 na 3,2 oproti roku 2012. Vo zvyšných dvoch hodnotených oblastiach – Legislatíva a Nezávislé médiá sa pozitívne a negatívne tendencie navzájom vyvažovali, takže celkové bodové hodnotenie ostalo oproti predchádzajúcemu obdobiu nezmenené. V oblasti legislatívy však analytici kritizujú predkladanie zásadnejších pozmeňujúcich návrhov k vládnym návrhom zákonov poslancami Smeru. To podľa Mesežnikova umožňovalo vláde obchádzať medzirezortné pripomienkové konanie v prípade zásadnejších úprav.

Analytici IVO sa zaoberali aj prípadom novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi. "Napriek upozorneniam rôznych aktérov, nielen opozičných strán, v tomto prípade aj prezidenta, že návrh zákona môže byť v rozpore s ústavou, sa návrh schválil. Takýto postup vidieť pri viacerých návrhoch, čo nesvedčí o kvalite legislatívnej práce," podčiarkol analytik. Podľa analytika Martina Bútoru sa kritici zákona o hmotnej núdzi domnievajú, že podmieňovanie základnej sociálnej dávky plnením dodatočných povinností je nútenou prácou, ktorú zakazuje Ústava SR či Európsky dohovor o ľudských právach.

Cieľom projektu IVO Barometer je pravidelne hodnotiť stav kvality demokracie na Slovensku v piatich kľúčových oblastiach. Hodnota známky IVO Barometra sa pohybuje od 1,00 do 5,00, pričom známka 1,00 vyjadruje optimálny stav kvality demokracie.