06.02.2014, 13:10

Naše firmy vidia v novom trhu EÚ a USA príležitosť

Väčšina slovenských podnikateľov by uvítala dohodu medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou (EÚ) o vytvorení spoločného trhu. Podľa prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) pokladá 52 % jej členov tento krok za príležitosť. "Podnikatelia očakávajú, že vytvorenie transatlantického voľného trhu a odstránenie obchodných a regulačných bariér bude mať pozitívny vplyv nielen na ich tržby, ale aj na zamestnanosť," informovala dnes PAS.

Firmy od Transatlantického partnerstva v oblasti obchodu a investícií (TTIP) očakávajú zvýšenie svojich tržieb v priemere o 17 % a zvýšenie počtu zamestnancov o 7,8 %. Podľa výkonného riaditeľa PAS Róberta Kičinu však bude celkový dopad na slovenskú ekonomiku nižší, nakoľko v prieskume boli najmä podniky, ktoré obchodujú so zahraničím. "Takže názory podnikateľov, ktorí pôsobia na lokálnom trhu, nie sú dostatočne zohľadnené," upozornil Kičina a dodal, že SR by mala v každom ohľade patriť medzi krajiny, ktoré budú z dohody profitovať nadpriemerne.

Najvýraznejším prínosom TTIP by mala podľa podnikateľov byť možnosť rozšírenia obchodných partnerov, zintenzívnenie zahraničného obchodu a jednoduchší transfer know-how a technológií. Podnikatelia takisto očakávajú zvýšenie stability medzinárodných obchodných vzťahov, zníženie nákladov súvisiacich s medzinárodným obchodom a zjednodušenie možnosti investovania v USA.

Zoznam rizík, ktoré firmy vnímajú v súvislosti s dohodou, je v porovnaní so súpisom benefitov kratší. Hlavnou hrozbou je zintenzívnenie konkurencie na trhu. V tejto oblasti budú môcť USA, ako piata najkonkurencieschopnejšia krajina sveta, ťažiť z technologickej vyspelosti, slobodnejších pravidiel na podnikanie a mimoriadnej inovačnej schopnosti. "Výhodou Slovenska budú najmä relatívne nižšie ceny výrobných vstupov a intenzívne naviazanie na veľké európske ekonomiky," skonštatoval riaditeľ PAS.