25.11.2013, 23:59

Názor odborníka

Slovensko potrebuje komunálnu reformu, tvrdí Ján Marušinec, prezident MESA10, pre HN:

Voľby do VÚC boli okrem prekvapivého výsledku v jednom z krajov poznačené tradične nízkou volebnou účasťou. Téma extrémizmu zrejme na určitý čas prehluší diskusie o územnom usporiadaní regionálnej samosprávy, nezaškodí však pripomenúť si nahlas a opakovane vyslovené prianie viacerých politikov vrátane premiéra Fica o zmenšení počtu vyšších územných celkov zo súčasných ôsmich na tri. Dôvodom má byť nedostatočná identifikácia občanov s regionálnou úrovňou samosprávy a z nej vyplývajúce slabé postavenie VÚC. Ak však platí argument, že ľudia sa nezžili s ôsmimi vyššími územnými celkami, aký je predpoklad, že sa zžijú s troma, ktoré od nich budú ešte ďalej?

Sila samosprávy sa nemeria veľkosťou spravovaného územia, ale zverenými kompetenciami a kontrolou nad financiami potrebnými pre ich zabezpečenie. Z tohto pohľadu je regionálna samospráva u nás slabá. VÚC vznikli preto, že obecná štruktúra Slovenska je príliš roztrieštená a mnohé malé dedinky by administratívne nezvládli prechod ďalších kompetencií v rámci decentralizácie verejnej správy. Ak je cieľom vlády mať silnú a efektívnu samosprávu, jej pozornosť by sa mala zamerať predovšetkým na miestnu úroveň.

Slovensko má 2890 obcí a miest, pričom až v dvoch tretinách z nich žije menej ako tisíc ľudí. Obce do 200 obyvateľov, ktorých je na Slovensku 383, minú až 60 percent svojho rozpočtu na administratívu. Na financovanie služieb pre občanov im neostáva dosť zdrojov. Pritom krajiny, ktoré prešli územnosprávnou reformou na miestnej úrovni, si vystačia s jednoúrovňovou samosprávou. Municipality zabezpečujú miestne služby, čo sa pri väčších správnych celkoch dá robiť efektívnejšie, a starajú sa i o rozvoj svojho územia. Majú pritom vytvorené predpoklady na získavanie vlastných príjmov, aby neboli finančne závislé od centrálnej vlády.

Ak by sa podobný model presadil aj u nás, diskusia o počte VÚC by stratila zmysel. Neboli by vôbec potrebné. Slovensko by si plne vystačilo so 150 až 200 samosprávami, ktoré by mohli byť skutočne silné a mohli by zabezpečovať väčšinu služieb, ktoré v súčasnosti poskytujú obce aj samosprávne kraje. Pokiaľ si s komunálnou reformou nedokážeme poradiť, existencia VÚC bude mať aj naďalej zmysel. V takomto prípade by sa však malo hovoriť skôr o ich priblížení občanom tak, aby kopírovali prirodzené regióny Slovenska, nie naopak.