21.08.2015, 00:00

Liberalizmus je podmienkou dialógu

Postaviť liberalizmus proti akejsi ľudovej opozícii môže spochybniť samu liberálnu demokraciu.

Vnímam ako hrozbu, že v poslednom čase sa s pojmom liberalizmus začína pracovať ako s ideológiou, pričom sa často využíva negatívna skúsenosť s ideológiami dvadsiateho storočia. Liberalizmus však ideológiou nie je. Je skôr prístupom k svetu a spoločnosti, ktorý vníma rôznorodosť ako prirodzenú súčasť reality a snaží sa o také usporiadanie, v ktorom čo najviac ľudí je schopných hľadať šťastie podľa svojich vlastných definícií a zároveň v takomto hľadaní šťastia nebrániť iným. Toto je základným stavebným kameňom civilizácie a politického usporiadania, ku ktorému sme začali smerovať v Novembri 89, a nutným predpokladom toho, čomu sa hovorí liberálna demokracia. Základným východiskom liberalizmu je, že človeku má byť zabezpečená sloboda, aby si sám volil predstavu dobrého života. Človek je nositeľom slobôd, ktoré sa majú zachovávať a majú ho chrániť pred donútením. Liberálna demokracia je teda zriadenie, ktoré sa snaží tieto slobody hájiť a chrániť a neviaže sa pri tom na žiadnu ideológiu, ktorá by určovala, čo to ten správny život je. Liberalizmus verí v to, že slobodní ľudia si budú vedieť sami určiť, čo je pre nich najlepšie.

Nesmieme zamieňať liberalizmus s liberálmi. Liberál je obhajcom čo najväčších slobôd pre každého v konkrétnych politických a spoločenských otázkach. Ak konzervatívec nesúhlasí s liberálom, tak je to politický spor, neznamená to však, že konzervatívec popiera liberalizmus. Naopak, liberalizmus je to, čo obidvoch spája, lebo vytvára priestor pre ideový spor bez vzájomného utláčania a zabezpečuje, že účastníci tohto sporu sa navzájom rešpektujú ako nositelia tých istých práv.

Môj ctený oponent sa podľa mňa dopúšťa mnohých zásadných zjednodušení a pevne verím, že tak nerobí zámerne. Vezie sa na vlne snáh rámcovať liberalizmus ako ideológiu, ktorá má svojich zástancov v mimovládnych organizáciách, médiách a v opozícii voči nim stoja bežní ľudia. Jedni sú liberálni a druhí konzervatívni a podľa pána oponenta si navzájom nevedia ani prísť na meno.

Všetci sme liberalizmus

Ak by to bola pravda, nemá to nič do činenia s liberalizmom, lebo liberálne základy, na ktorých stojí naša spoločnosť, akceptujú rovnako konzervatívci, kresťania, liberáli aj ľavičiari. Znamená to napríklad, že každému prisudzujeme rovnaké práva a slobody. Znamenajú aj to, že všetci mám

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Súvisiace články