24.11.2014, 11:27

Pavlis: Základ nášho energetického mixu bude tvoriť jadro

Základ energetického mixu Slovenska bude dlhodobo tvoriť jadrová energetika. Uviedol to dnes v Bratislave na 8. ročníku stredoeurópskej energetickej konferencie CEEC 2014 minister hospodárstva SR Pavol Pavlis (Smer-SD).

"Základ slovenskej elektroenergetiky a energetického mixu tvorí a v dlhodobom horizonte bude tvoriť jadrový komponent, ktorý tak považujeme aj v kontexte súčasnej geopolitickej situácie za stabilnú energetickú komoditu s charakteristikami trvalej udržateľnosti a bezpečnosti," spresnil.

"Je potrebné konštatovať, že v SR je udržanie vysokých kritérií jadrovej bezpečnosti v prirodzenej symbióze s našou jadrovou politikou. Máme k tomu inštitucionálnu pripravenosť jadrového dozoru, ktorý disponuje odborným a vysoko kvalifikovaným potenciálom, ako aj zodpovedajúcou expertízou," zdôraznil Pavlis.

Udržanie a permanentné zvyšovanie úrovne jadrovej bezpečnosti má podľa jeho slov v SR nezastupiteľnú úlohu. "Vyhodnotenia misií medzinárodných organizácií v oblasti jadrovej energetiky konštatujú, že v jadrovej bezpečnosti sa začleňujeme medzi krajiny vysokého štandardu. SR bude preto podporovať taký rozvoj energetiky EÚ, ktorý bude akceptovať princípy subsidiarity a suverenity pri definovaní národných energetických mixov. Pri rozvoji nízkouhlíkového hospodárstva budeme podporovať technologickú neutralitu, synergiu a koherenciu cieľov, ako aj zdravú koordináciu v kontexte celej EÚ," dodal minister hospodárstva SR.

Central European Energy Conference (CEEC) 2014 organizujú Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Reprezentácia Európskej komisie v SR, Slovenský plynárenský a naftový zväz v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Súvisiace články