11.11.2015, 18:56

Zviezli sme sa na vlne rastu

Peter Hennel, generálny riaditeľ firmy PORFIX – pórobetón, ktorá získala titul Top výrobná firma Trenčianskeho kraja, hovorí o stavebnom biznise.

Ako sa vám podniká na Slovensku?

Využívali sme napríklad možnosť čerpania eurofondov. Po piatich rokoch sme tento projekt ukončili. Máme aj dcérsku spoločnosť v Českej republike. Keď si porovnám, ako fungujú eurofondy tam a u nás, tak máme čo dobiehať. V komplikovanosti, rýchlosti aj operatívnosti sme na tom horšie.

Odhliadnuc od eurofondov, ako hodnotíte podnikateľské prostredie u nás?
V našej brandži je to veľmi komplikované. Hlavne platby a splatnosť. To je to, čo nás najviac zamestnáva, aby sme vôbec boli rentabilní. Obchodníkom hovorievam, aby sme neslávili úspech len preto, že sme podpísali kontrakt. Dôležité je, aby boli na konci dňa peniaze. Nám sa darí držať platobnú disciplínu, ale partneri na nás vyvíjajú neúmerný tlak na splatnosť. Potom vznikajú pohľadávky, pri ktorých nemáme istotu, že budú splatené. A to je pre nás najväčší problém.

Zmenilo sa podnikateľské prostredie za posledné štyri roky?
V stavebníctve – a nejde iba o výstavbu ciest – je stály prepad. Ten trh držia len drobní investori s menšími projektmi, nejde o bombastické projekty. Som rád, lebo tie bombastické projekty neodzrkadľovali realitu trhu. Podpora ide väčšinou do cestnej infraštruktúry, a nie do projektov, kde sa vieme uplatniť s kusovým murovacím materiálom.

Ako hodnotíte súčasný stav v segmente individuálnych stavebníkov?
Myslím si, že po kríze sa situácia stabilizovala. Za reálne považujem roky 2004 – 2005. Tie odzrkadľovali reálne kapacity stavebníctva. Anomálne roky 2007 – 2009 niesli také čísla, ktoré bolo problém kapacitne a kvalitatívne stíhať. Dnes sme sa pri individuálnej výstavbe vrátili na úroveň rokov 2004 – 2005.

Čo je vaším tajomstvom úspechu?
V druhej polovici 90. rokov bola firma pred zánikom. Z obdobia privatizácie sme mali aj nemeckého partnera, ktorý je dnes našou priamou konkurenciou. Keď sme sa z toho všetkého nejako dostali, povedali sme si, že pokiaľ nebudeme inovovať a neprídeme s novým výrobkom, zmizneme z trhu. V rokoch 2003 – 2004 sme investovali. Bolo to pred obdobím boomu. Vďaka tomu sa investícia rýchlo splatila a pomohla nám jednoduchšie investovať ďalej. Zdvojnásobili sme našu kapacitu a potom sme sa zviezli na vlne rastu. Pomohlo nám, že sme mali pred konjunktúrou nainvestované a prebehla rekonštrukcia. Z toho sme ťažili počas celého toho bohatého obdobia.

Čo pre vašu firmu znamenajú investície do inovácií?
V roku 2009 sme inovovali, aby sme dokázali ešte skvalitniť náš výrobok, priniesť nové tepelnoizolačné vlastnosti. Dnes sa na to v stavebníctve kladie veľký dôraz. A to sme potrebovali pretaviť do našich výrobkov. Pomohli nám v tom inovatívne technologické procesy. Tento rok máme ďalšiu etapu inovácií. Náš produkt je postavený na výrobe z elektrárenského popola, ale emisné kvóty prinútili elektrárne robiť do popola prístreky močoviny. To je pre nás nepoužiteľné, preto meníme vstupnú surovinu na kremičitý piesok. To znamená zmenu výrobného programu úplne od základu.

Čo by pre vás znamenalo ocenenie Top firma Trenčianskeho kraja?
Myslím si, že pre celý kolektív to bude odmena, že to, čo robia, robia dobre. Pre našich majiteľov to bude vizitka, že investovali v tomto čase správne. Zásadnou otázkou je presvedčiť investorov, aby investovali do nás ďalší kapitál v tejto pre stavebníctvo neľahkej dobe. My sme sa takmer po 60 rokoch rozhodli pre veľkú zmenu, inak by sme skončili.


O rebríčku Top 10 firiem regiónu
Zostavený je z objektívnych ukazovateľov z účtovných závierok. Titul za daný región získavajú vždy štyri firmy, a to v štyroch kategóriách. Vyberá sa z firiem v regióne, ktoré majú známy obrat a posudzujú sa z účtovných výsledkov. Generálnym partnerom rebríčka je UniCredit Bank, odborným garantom rebríčka je spoločnosť Deloitte a odborným a dátovým partnerom je spoločnosť Bisnode. O tom, aké firmy budú ocenené a ktoré sa ocitnú medzi najlepšími, HN informujú. Vyhlásenie rebríčka sprevádzajú regionálne diskusné fóra Hospodárskych novín HN Regióny.