10.07.2013, 00:00

Anketa: Súkromné penzie majú dostať len ľudia s úsporami minimálne 1 900 eur. Je to adekvátna suma?

Michal Nalevanko, The Benchmark Research & Consultancy
Neviem, ako tvorcovia legislatívy prišli k navrhnutej sume, no mám pocit, že takto nastavený limit sa dotkne len málokoho. Treba mať na pamäti, že k dôchodku z druhého piliera musí sporiteľ reálne platiť príspevky na svoj osobný dôchodkový účet najmenej desať rokov. Je pravdepodobné, že po takomto dlhom čase sporenia bude mať drvivá väčšina sporiteľov na svojich účtoch podstatne vyššie úspory.

Ján Šebo, Univerzita Mateja Bela
Ak by ste si doživotný dôchodok nakúpili za takú nízku sumu, životná poisťovňa by takémuto klientovi zrejme nepredložila ponuku. Prečo? Pretože náklady na správu takejto poistnej zmluvy by boli vzhľadom na vyplácaný mesačný dôchodok veľmi vysoké. Podľa našich prepočtov by to mohlo byť aj vyššia sumu, približne päťtisíc eur.

Tomáš Púchly, Nadácia F. A. Hayeka
Vzhľadom na to, že existuje hranica rokov, koľko musí klient minimálne sporiť, je táto hranica adekvátna. Ak by však bola ešte nižšia, mohlo by to byť nevýhodné pre správcovské spoločnosti.

Peter Goliáš, INEKO
Neviem, prečo by mala byť nastavená minimálna hranica. Správcovia, respektíve poisťovne, by mali vyplatiť peniaze všetkým sporiteľom.