07.11.2014, 12:09

Zažívame najväčšiu krízu. Brzdí našu ekonomiku

Zažívame najväčšiu krízu. Brzdí našu ekonomiku
Narastajúcim počtom nezamestnaných a ľudí pod hranicou chudoby sa zaoberala Konferencia Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty, ktorú vo štvrtok (6. 11.) usporiadal v Bratislave Ekonomický ústav SAV spoločne s Radou pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) a Inštitútom zamestnanosti. Téma sociálneho začlenenia znevýhodnených je podľa predsedu RRZ Ivana Šramka obzvlášť v tomto období aktuálna.

"Nie je aktuálna len pre to, že od roku 2008 zažívame podľa vyjadrení mnohých ekonómov najväčšiu krízu. Tá má, samozrejme, veľký dopad na spoločnosť, na rast ekonomiky, zamestnanosť. Najviac zasiahla sociálne vylúčených ľudí," povedal Šramko. Poukázal, že podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) počet nezamestnaných v členských krajinách EÚ vzrástol na 15 miliónov.

Podľa Šramka nad koncom krízy visí ešte otáznik, keďže svetoví lídri ekonomiky, akými boli Čína alebo krajiny BRIX, začali spomaľovať. Poznamenal však, že ťažké začleňovanie znevýhodnených ľudí do spoločnosti nie je len dôsledkom krízy, ale aj vývoja, ktorý nemá priamy súvis s krízou. "Najmä vo vyspelých krajinách sa mení štruktúra obyvateľstva, narastá počet poproduktívnych ľudí, čo výrazne ovplyvní našu budúcnosť," konštatoval.

Šramko poukázal aj na ambiciózny plán Európskej komisie (EK), ktorá predstavila 10–ročnú stratégiu rastu ekonomiky a zamestnanosti Európa 2020. "Kladie si za cieľ prijať také reformy v členských štátoch, ktoré budú zamerané na znižovanie chudoby a sociálneho vylúčenia prostredníctvom odstránenia prekážok účasti na trhu práce. Takých, ktoré bránia mladým, ľuďom s nízkou kvalifikáciou, ženám, starším zamestnancom, zdravotne postihnutým ľuďom, ale aj legálnym migrantom uplatniť sa na trhu práce," priblížil.

Cieľom EÚ je do roku 2020 dosiahnuť 75-% mieru zamestnanosti týchto žien a mužov vo veku od 20 do 64 rokov, zvýšiť efektivitu vzdelávania a znížiť mieru predčasného ukončenia povinnej školskej dochádzky pod 10 %.

Zvýšiť by sa mal tiež podiel obyvateľov vo veku 30 až 34 rokov s ukončeným stredoškolským vzdelaním minimálne na 40 % a znížiť počet osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie, aspoň o 20 miliónov. Sú to, ako povedal Šramko, "veľmi vážne témy", ktoré ovplyvňujú ďalší vývoj. "Ciele sú ambiciózne, ale viackrát sme sa stretli s tým, že sa nenaplnili," poznamenal.

Riaditeľ EÚ SAV Juraj Sipko vidí veľký priestor na ďalšiu spoluprácu ústavu s Radou pre rozpočtovú zodpovednosť. "Budeme ďalej spoločne hľadať spôsoby, ako zefektívniť využívanie verejných financií," povedal Sipko.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.