06.08.2015, 00:00

Rebríček najlepších škôl vyvolal vlnu kritiky. Top firmy Slovenska ho kritizujú

Podľa Klubu 500 sú výsledky analýzy inštitútu INEKO zavádzajúce, nekorektné a neseriózne.

Deň po tom, ako Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil veľký zoznam najlepších škôl, prišla kritika zo strany top slovenských firiem, ktoré sú reprezentované Klubom 500. Podľa neho sú výsledky analýzy zavádzajúce, nekorektné a neseriózne.

Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom,“ píše sa v tlačovej správe Klubu 500.


Prečítajte si aj: Tieto školy sú na Slovensku najlepšie. Pozrite si rebríček (veľký prehľad)


Podľa inštitútu INEKO dominujú školy na východe Slovenska. Základnou školou s najlepšími výsledkami na Slovensku je ZŠ na Krosnianskej v Košiciach. Medzi strednými odbornými školami je to Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Plzenskej v Prešove. Pri gymnáziách potvrdilo svoju doterajšiu vedúcu pozíciu Gymnázium na Poštovej v Košiciach.

Z pohľadu Klubu 500 ide o zásadné systémové zlyhanie projektu, v ktorom nebol jasne zadefinovaný cieľ projektu, pričom pravidlá na základe ktorých mali byť hodnotené školy neboli jasne a presne špecifikované a ani neboli zohľadnené požiadavky trhu práce na absolventov základných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií.

Namiesto toho sa pohľad zúžil na nekomplexné hodnotenie výsledkov žiakov, čo má s kvalitou školy málo spoločné. Klubu 500 ďalej upozorňuje, že v hodnotení stredných odborných škôl sa nezohľadňuje ich prepojenie na budúcich zamestnávateľov, ktorí garantujú prácu absolventom.

Priemysel na Slovensku potrebuje absolventov z oblastí hutníctva, metalurgie, elektrotechniky a elektroniky, strojárstva a ďalších odvetví. Informácie ktoré inštitút INEKO zverejnil podľa názoru klubu 500 nezohľadňujú horeuvedené podmienky a máme za to že toto hodnotenie nebolo urobené seriózne,“ píše sa v tlačovej správe.

Zoznam najlepších škôl na Slovensku podľa Inštitútu INEKO: