03.04.2013, 00:00

Anketa: Čo by mal štát urobiť na zníženie sivej ekonomiky?

Peter Goliaš, riaditeľ Ineko
Kľúčové je znížiť odvody ľuďom s nízkym príjmom, aby sa im viac oplatilo pracovať legálne a priznávať príjmy. Napríklad zavedením odpočítateľné položky pre odvody rovnako, ako je to pri dani z príjmov fyzických osôb. Súčasne je potrebné zefektívniť kontrolu a represiu, čo sa týka najmä práce daňových kontrolórov. Hlavné výpadky sú pri DPH, kde hneď po Grécku máme najväčšie úniky v Európskej únii. Zlepšiť by to mohla elektronická evidencia faktúr, vďaka ktorej by sme mohli spárovať dodávateľov s odberateľmi a lepšie odhaľovať fiktívne obchody.

Jozef Mihál, bývalý minister práce a poslanec SaS
Mnohých podnikateľov aj drobných živnostníkov nahnevali zmeny, ktoré zaviedla táto vláda. Zvýšenie daní a odvodov a zmena pracovnoprávnej legislatívy mnohých dotlačila do úvah, ako dane a odvody neplatiť. Tých možností majú viac vzhľadom na to, že legislatíva je nedokonalá. Zvrátiť by sa to dalo návratom k rovnej dani a zjednodušovaním daňovo-odvodového systému. Ale nemá zmysel teraz odporúčať vláde, aby zrušila zmeny, ktoré nedávno zaviedla. Už je neskoro, mlieko už bolo rozliate a späť do fľaše ho tak ľahko nedostaneme.

Michal Páleník, Inštitút zamestnanosti
Zákonník práce je v súčasnosti nastavený na také pomery, ako keby ľudia robili 40 rokov v jednej veľkej fabrike. To však nezodpovedá realite. Momentálne tvoria väčšinu zamestnávateľov malé firmy, kde ten vzťah nie je taký nevyvážený ako vo veľkých podnikoch. V nich sa pracovnoprávne vzťahy riešia ľudsky, nie právnicky, keďže tam panuje osobnejší vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Slovensko by si teda mohlo zobrať príklad z Nemecka, kde by sa Zákonník práce vzťahoval na firmy len od istého počtu zamestnancov. Štát by taktiež mal podporovať malých podnikateľov, nie však vo forme grantov, ale skôr vo forme bezplatného poradenstva a zjednodušenia zákonov. Takisto by mal štát urobiť poriadok v sociálnych dávkach, aby sa oplatilo pracovať, čo sa v súčasnosti viacerým skupinám neoplatí. Nemám tým na mysli ich zníženie, ale skôr prehodnotiť a zjednodušiť celý systém, aby si človek mohol legálne privyrobiť a postupne sa mohol dostať do normálneho zamestnania.