29.05.2013, 00:00

Stimuly na výskum budú dostupnejšie

Firma VIPO z Partizánskeho patrí medzi slovenskú špičku v oblasti inovácií pre strojárenský a gumárenský priemysel. Dôkazom je aj nedávne ocenenie, ktoré získala v súťaži Inovatívny čin roka 2012 za najlepšiu výrobkovú inováciu.

Svoj výskum môžu vo firme realizovať aj vďaka stimulu za takmer dva milióny eur, ktorý získali ešte v roku 2010 od ministerstva školstva. A práve tie chce najnovšie minister školstva Dušan Čaplovič (Smer-SD) spraviť prístupnejšími aj pre drobných podnikateľov. Podmienky pre získanie stimulov by sa tak mali zmäkčiť.

Limitovať môže spoluúčasť
Ak chce dnes malý podnikateľ požiadať o stimuly na základný výskum, musí predložiť projekt aspoň za 250-tisíc eur. Pokiaľ by chcel získať peniaze na výskum, ktorého výsledky sa dajú v praxi komerčne využiť, náklady na projekt musia byť aspoň 1,5 milióna eur. "Najmä mikropodnikatelia a malí podnikatelia neboli schopní, v prípade uchádzania sa o projekty aplikovaného výskumu, respektíve experimentálneho vývoja, zabezpečiť vlastné zdroje potrebné na dodržanie minimálnej výšky oprávnených nákladov," vysvetľuje hovorca ministerstva školstva Michal Kaliňák.

Ministerstvo preto navrhlo, aby sa tieto minimálne hranice zo zákona odstránili. Prezident Asociácie malých podnikov Vladimír Sirotka toto odstránenie finančných limitov víta. Podľa neho však podnikateľov môže aj naďalej limitovať potreba spoluúčasti. "Pre malý podnik je veľa aj tých 25 percent," hovorí Sirotka.

Peniaze použijú na nákupy
Konateľ spoločnosti PR Krajné Juraj Plesník hovorí, že malí podnikatelia majú problém získať bankový úver, najmä pokiaľ chcú inovovať svoj výrobný proces prostredníctvom vlastného výskumu. Oveľa skôr ho získajú, ak sa rozhodnú doviezť už hotové riešenie zo zahraničia. To podľa Plesníka vedie k tomu, že podnikatelia peniaze na výskum použijú rovno na nákup technológií na rozdiel od investícií do vlastného výskumu. Ten je síce náročnejší ale oveľa prínosnejší. Riaditeľ firmy VIPO Peter Duchovič považuje za podstatnejšie, aby sa výzvy vypisovali v dostatočnom časovom predstihu.

Podnikatelia dostanú kupóny
Zlepšenie pre podnikateľov pripravil aj rezort hospodárstva. Ten chce zintenzívniť priamu spoluprácu medzi podnikateľmi a vedecko-výskumnými pracoviskami. V priebehu jedného mesiaca plánuje cez Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru začať vydávať tzv. inovačné vouchery, čiže predplatené kupóny v maximálnej hodnote 3 500 eur, za ktoré si podnikateľ bude môcť na všetkých vysokých školách a ústavoch Slovenskej akadémie vied "zakúpiť" realizáciu svojho projektu. Podnikateľ predloží projekt zameraný na inovácie a podá si žiadosť o kupón. Ak mu komisia kupón schváli, vyberie si inštitúciu, ktorá jeho projekt zrealizuje. Ak dané výskumné pracovisko projekt vyrieši, požiada agentúru o preplatenie tohto kupónu. Prognostik SAV Vladimír Baláž však dodáva, že za takúto sumu sa veľa vymyslieť nedá. To však podľa neho nie je účelom tejto iniciatívy. Zámerom je naučiť podnikateľov chodiť na univerzity a do inštitúcií. "Ak sa to podarí, už len to bude úspech," uzatvára.
Erik Kapsdorfer