03.11.2015, 00:00

Pre Slovákov je drahý aj bankrot

Kvôli lepším podmienkam chodia niektorí našinci krachovať aj do Česka.

Slováci sa čoraz častejšie dostávajú do finančných ťažkostí. Svedčí o tom aj to, že ich dlhy rastú z roka na rok. Ku koncu minulého roka sme mali z bánk požičaných až 16 miliárd eur, čo je desaťkrát viac ako v roku 2005. Zároveň stúpa aj počet exekúcií, ktoré sú podľa partnera advokátskej kancelárie Taylor Wessing Radovana Palu nešťastne nastavené, keďže sa vymáhajú s veľkým oneskorením a mastnými pokutami. Ak človek nezvláda svoje dlhy, môže nakoniec vyhlásiť osobný bankrot. Ide však o beh na dlhé trate. Človek bude úplne bez dlhov až o minimálne tri a pol roka.

Bankrotov pribúda

Aj keď počet ľudí, ktorí u nás každoročne vyhlásia osobný bankrot, stúpa, v susednom Česku je takýchto prípadov 14-krát viac, vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau. Osobný bankrot vyhlási človek, ak už nemôže splácať svoje dlhy a obráti sa na súd, aby ho postupne zbavil podlžností. U nás je tento mechanizmus paradoxne pre tých najohrozenejších príliš nákladný. „Osobný bankrot je momentálne poplatkami stavaný na strednú triedu. Tí najchudobnejší si musia požičať, aby ho vyhlásili, čo je absurdné,“ povedal Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti.

Osobný bankrot má dve fázy – najskôr konkurz a potom oddlženie. Podľa platných zákonov teda najskôr obetujete svoj majetok s neistým pocitom, či budete oddlžení. Už pri začatí konkurzu musíte zaplatiť alebo speňažiť majetok v minimálnej výške 1659 eur, z ktorej sa vyplatí správcovi odmena a do prvého stretnutia veriteľov preddavok takmer 670 eur. „Poradie je úplne zle nastavané. Malo by to byť naopak. Najskôr posúdiť, či bude osoba oddlžená, alebo nie a potom ísť do oddlženia, v ktorom sa môže speňažiť majetok a zaplatia odmeny,“ vysvetľuje Pala.

Vláda riešenie posunula za voľby

V susednom Česku sa najskôr rozhoduje o oddlžení a až potom vám súd siahne na majetok a dlh postupne splácate. Aj to je dôvod, prečo u nich v treťom štvrťroku krachovalo v pomere štyridsať na 100-tisíc Čechov. U nás za rovnaké obdobie bol podiel dvoch krachujúcich na 100-tisíc obyvateľov. Podľa Jaroslava Vaclavíka z českej spoločnosti Stop dluhům, ktorá pomáha s insolvenciou, sa dokonca v Českej republike vďaka lepším podmienkam zbavujú dlhov aj Slováci. „Bežne u nás oddlžujeme i občanov Slovenska. Spravidla u nás pracujú a majú dlhy aj u nás, aj doma na Slovensku. V tomto prípade oddlženie platí pre dlhy v celej Európskej únii,“ povedal.

Slovenské ministerstvo spravodlivosti chcelo do konca roka zmeniť zákony, aby priblížilo bankrot viacerým občanom. Nakoniec túto povinnosť preklopilo na ďalšiu vládu. Z najnovšieho uznesenia vyplýva, že rezort novelu pripraví do júna 2016.

Dá sa skôr zneužiť

Osobný bankrot na Slovensku niektorí ľudia zneužívajú na útek pred dlhom, tvrdí Peter Makovický, ktorý je konateľom spoločnosti exekučná s. r. o., ktorá sa zaoberá vymáhaním pohľadávok. „Najčastejšie ho využívajú fyzické osoby, ktoré podnikali alebo podnikajú ako živnostníci, niekto im nezaplatil a je pre nich výhodnejšie krachovať ako splácať dlh,“ povedal. Alebo môže ísť podľa neho o ľudí, ktorí spadli do dlhovej pasce, keď kryli úver úverom. Vo väčšine prípadov však tieto úvery, pôžičky či kreditky slúžili na zlepšenie životnej úrovne a nemuseli si ich brať, dodáva Makovický.

Kým nezmeníme zákon, osobný bankrot nepomôže tým, ktorým by pomôcť mal, tvrdí Pala. „Takto nám zatiaľ do sivej ekonomiky padajú ľudia, ktorí by boli pri rozumnejších zákonoch zbavení dlhov jednoduchšie,“ dodáva. Dlžníci teda radšej pracujú načierno, pretože po legálnych zárobkoch by im ihneď siahol exekútor.

Porovnanie osobných bankrotov

Slovensko

– Najskôr sa začína konkurz, ktorý trvá asi pol roka.

– Dlžník je povinný pred podaním návrhu na konkurz zaplatiť na účet súdu preddavok na odmeny správcu vo výške 663,88 eura.

– Aby súd vyhlásil konkurz, dlžník musí speňažiť majetok vo výške aspoň 1659,70 eura.

– Najskôr súd určí správcu, ktorý bude vlastne mediátor medzi dlžníkom a veriteľmi. Správca najskôr určí výšku majetku dlžníka, potom tento majetok speňaží a čiastočne uspokojí veriteľov.

– Potom nastáva oddlženie. Krachujúci musí tri roky platiť súdom ročné splátky, maximálne až do výšky 70 percent z dlžníkovho čistého príjmu za predošlý rok.

– Ak dlžník neprejde trojročným obdobím alebo ak ho ukončí, nebude oslobodený od svojich dlhov.

– Po troch skúšobných rokoch končí osobný bankrot, dlhy sú nevymožiteľné a dlžník začína s čistým štítom.

Česko

– Najskôr sa rozhoduje o oddlžení a až potom nastáva konkurz.

– Päť rokov spláca prostredníctvom svojho insolvenčného správcu splátky veriteľom, ktorí sa prihlásili do insolvenčného konania. Ak si nejaký veriteľ nevšimol, že jeho dlžník požiadal o oddlženie, tak má smolu a už nič nedostane.

– Počas týchto piatich rokov musí dlžník uhradiť jednotlivým veriteľom aspoň 30 percent zo svojich záväzkov.

– Po vyhlásení konkurzu je dlžníkovi súdom nariadené uhradiť na trovy v prepočte okolo 1851,85 eura. Ak túto sumu neuhradí, nie je mu konkurz umožnený.

– Insolvenčný správca si účtuje v oddlžení mesačne v prepočte okolo 40 eur.

Súvisiace články