Rumunsko či Bulharsko sú krajiny, ktoré nelákajú len slovenské IT firmy, ale aj nadnárodných hráčov.
Firma Soitron, ktorá pôsobí v biznise informačných technológií, minulý rok expandovala do Turecka, dnes mieri do Bulharska. Prítomná je už taktiež v Česku aj v Rumunsku. Čím sú tieto krajiny pre naše IT firmy zaujímavé?
Bulharsko a aj Rumunsko sú z hľadiska IT zaujímavé z dôvodu kvalifikovanej pracovnej sily. Tá je, navyše, dostupnejšia za podstatne nižšie náklady ako u nás. Tieto krajiny sú a budú veľmi silným konkurentom Slovenska. Globálni hráči, ktorí uvažujú o investíciách do informačných a komunikačných technológií v tomto regióne, sa čoraz viac začínajú obzerať aj na Balkán. Svoju pobočku v Rumunsku otvoril napríklad aj košický Ness KDC. 
 Aké slovenské IT firmy majú na týchto trhoch najväčšiu šancu sa uchytiť?
Ide najmä o firmy, ktoré môžu odtiaľ poskytovať servisné služby, alebo tam robiť softvérový vývoj. Alebo sa do týchto krajín dostanú v rámci štandardnej akvizície. Všeobecne sú slovenské IT firmy, čo sa týka zahraničnej expanzie (či už cez budovanie servisných alebo vývojových tímov), pomerne opatrné. Výraznejšie expandujú Eset, Soitron, Ness KDC, Asseco, v minulosti to bol aj Gratex. Výnimkou je, samozrejme, Česko, kde pôsobí viacero slovenských firiem.
Ktoré ďalšie krajiny lákajú slovenské IT firmy?
Ako som už spomínal -- je to najmä Česká republika. Dôvody sú logické -- kultúrna, jazyková a geografická blízkosť. Iná expanzia je zriedkavejšia.
Petra Jamrichová