26.02.2014, 00:06

Úspory budú môcť ľudia využiť flexibilnejšie

Ján Šebo, odborník na druhý pilier z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, pre HN:

Ak má človek doživotný dôchodok minimálne vo výške štvornásobku životného minima, má právo vybrať si zo škály finančných produktov, ktoré sú povolené v rámci druhého piliera, vysvetľuje Šebo.

Ministerstvo práce zrušilo pri programovom výbere podmienku, podľa ktorej mali byť peniaze zo súkromného sporenia vyplácané aspoň desať rokov. Čo to sporiteľom prinesie?

Je to skôr logická a pragmatická úprava. Ak sporiteľ (budúci dôchodca) dosiahne z prvého aj druhého piliera formou doživotného dôchodku výšku dôchodku, ktorá je minimálne štvornásobok životného minima, je predpoklad, že je adekvátne finančne zabezpečený po celý zvyšný život. Zvyšnú časť úspor preto môže flexibilnejšie použiť.

Ako presne?

Zoberme si príklad, keď má budúci dôchodca nesplatenú pôžičku, kde je úroková sadzba výrazne vyššia ako očakávaný výnos z úspor v rámci dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Svoj úžitok preto zvýši tak, že z úspor splatí pôžičku. Znížia sa mu síce úspory, ale na druhej strane sa odbremení jeho mesačný rozpočet o splátky istiny a vysokých úrokov, ktoré môže využiť iným spôsobom.

Pri dočasnom dôchodku zase vláda znižuje minimálnu dobu vyplácania z desiatich rokov na päť. Je to správny krok?

Zvyšuje sa tak flexibilita pri nakladaní s vlastnými úsporami, ktorú môže sporiteľ využiť. Pri dočasnom dôchodku však platí, že ak poistený v čase poberania dočasného dôchodku zomrie, poisťovňa prestane vyplácať dočasný dôchodok.

Musí si človek vybrať z dôchodkov v druhom pilieri hneď, ako dosiahne dôchodkový vek?

Ak sporiteľ bude mať priznaný dôchodok z prvého piliera vo výške minimálne štvornásobku životného minima, má právo vybrať si zo škály finančných produktov, ktoré sú povolené v rámci druhého piliera. Nemá povinnosť kupovať si poistný produkt vo forme doživotného dôchodku. Zároveň platí, že sporiteľ nemusí ani v prípade, že má dôchodok z prvého piliera priznaný v sume nižšej, ako je štvornásobok životného minima, požiadať o súkromný dôchodok. Môže aj naďalej zostať sporiteľom.