23.07.2015, 10:52

Medzi automobilkami má Volkswagen najviac a najdrahších zamestnancov

Medzi automobilkami má Volkswagen najviac a najdrahších zamestnancov

Volkswagen Slovakia spomedzi všetkých troch automobiliek pôsobiacich na Slovensku zamestnáva najviac pracovníkov. Ku koncu roka 2014 evidoval až 9959 zamestnancov, medziročne viac o 479. VW SK nie je len najväčším zamestnávateľom v automobilovom priemysle, ale aj jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov na Slovensku. Vyplýva to z analýzy spoločnosti FinStat.

Zvyšné dve automobilky zaznamenali v stave zamestnanosti medziročne mierny prepad. KIA Motors Slovakia zamestnávala ku koncu minulého roka 3526 zamestnancov a PCA Slovakia približne 2700. V skutočnosti však v spoločnosti PCA pracuje ešte o niekoľko stoviek pracovníkov viac, ide však o zamestnancov "prenajatých" cez tzv. personálny lízing.

Najvyššie priemerné mzdové náklady na jedného zamestnanca dosiahli vlani podľa analýzy v automobilke Volkswagen. Na jedného pracovníka tam ročne pripadá až 25.034 eur, čo mesačne predstavuje 2086 eur. V automobilke KIA Motors Slovakia sú priemerné ročné mzdové náklady na jedného zamestnanca 18.215 eur a v automobilke PCA Slovakia 15.063 eur.

Priemerné mzdové náklady podľa analýzy Finstat možno chápať v tom zmysle, koľko v priemere zarobí jeden zamestnanec v danej firme za jeden rok. Ide o priemernú veličinu, ktorá zahŕňa platy nielen "bežných" pracovníkov, ale aj platy manažérov či iných nadriadených zamestnancov, ktorí sú ohodnotení vyššími mzdami.