27.02.2013, 14:06

Eurofondy na inovácie dostanú aj menšie projekty

O financie z európskych fondov na nákup inovatívnych technológií môžu žiadať aj podnikatelia s menšími projektmi. Minimálna hranica príspevku je 5000 eur a maximálna 200.000 eur. Základnou podmienkou je však vytvorenie pracovného miesta pre mladého nezamestnaného.

Ministerstvo hospodárstva vyčlenilo na takéto menšie projekty 40 miliónov eur a podnikatelia majú na podanie žiadostí ešte tri mesiace. "Podľa veľkosti subjektu a miesta, kde bude technológia využívaná, môžu podnikatelia dostať podporu v hodnote 50 až 70 % oprávnených nákladov," priblížila manažérka komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Sylvia Pálková.

Jednou z podmienkou na získanie nenávratného finančného príspevku je, aby v súvislosti s nákupom nových strojov vytvoril podnikateľ a tri roky udržal aspoň jedno nové pracovné miesto pre mladého človeka do 29 rokov. Ten musel byť minimálne posledných šesť mesiacov evidovaný ako nezamestnaný.

O peniaze z eurofondov však môžu žiadať aj podnikatelia s väčšími projektmi ako 200.000 eur. Do 1. apríla môžu predložiť žiadosti v sume minimálne 50.000 eur a maximálne 4 milióny eur. "Dostať môžu príspevok od 40 do 50 % z oprávnených výdavkov na projekt," dodala Pálková. Novovytvorené miesto musia udržať aspoň päť rokov od skončenia projektu. "Podniky žiadajúce o podporu väčších projektov pritom musia existovať minimálne od januára 2011," priblížila. Na tieto väčšie projekty je vyčlenených 110 miliónov eur.