Železiarske múzeum, obnovená železnica a banícka štôlňa. Projekt Objavme históriu železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch, mal do obce Zemplínske Hámre, známej aj z populárneho dokumentu Nesvadbovo, pritiahnuť turistov a zamestnať miestnych obyvateľov. „Projekt je financovaný zo zdrojov Švajčiarskej konfederácie a štátneho rozpočtu v pomere 9 : 1 a predstavuje náklady 1 124 000 eur,“ hovorí starosta Zemplínskych Hámrov Jozef Gajdoš. Namiesto turizmu však hrozí obci hanba. Ani po roku sa jej nepodarilo vysúťažiť realizátora projektu. Ján Krak, generálny riaditeľ Sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády Slovenskej republiky hovorí, že realizácia projektu si vyžaduje 27 mesiacov. Keďže obci ostáva do konečného termínu realizácie len 14 mesiacov, hrozí jej, že bude musieť milión z fondu Švajčiarskej konfederácie vrátiť.

Kritika legislatívy
Verejné obstarávanie na stavebnú firmu trvá už viac než rok. Problémom sú rôzne obštrukcie a predkladanie ponúk s neúmerne nízkymi cenami, čo je spôsobené problémovou legislatívou v prípade verejného obstarávania. „Otázka nestojí tak, že nevieme nájsť realizátora. Tých je dosť a z ďaleka. Mnohí z nich nemajú ani zamestnanca a stavať budú cez subzákazku pre firmu z regiónu, ktorá bude mať problém dielo realizovať pre nedostatok peňazí, alebo im víťaz tendra nezaplatí vôbec,“ kritizuje doručené ponuky starosta obce, ktorá je obstarávateľom. Ako Gajdoš pokračuje, pre nízke cenové ponuky sa obáva kvality stavby aj budúcnosti malých regionálnych firiem, ktoré by subdodávateľsky zákazku vzali. „To je súčasná legislatíva pre verejné obstarávanie. Aká mi to transparentnosť, keď firmy v súťaží robia obštrukcie a cez umelo vytvárané námietky odďaľujú čas na realizáciu diela,“ zdôrazňuje Jozef Gajdoš.

Málo času
Na realizáciu projektu obci ostáva 14 mesiacov. Do toho, aby sa naštartovali stavebné stroje, je však ďaleko. Víťaz súťaže sa pri tom musí poponáhľať s rekonštrukciou najstaršej murovanice v obci, vybudovaním múzea železiarstva, repliky vysokej pece a ďalších desiatich objektov.

Práce je nad hlavu, času však málo. „Pri dobre nastavených podmienkach účasti, jednoznačne nadefinovanom predmete zákazky a plynulej činnosti komisie, je možné súťaž zrealizovať za zhruba 3 – 4 mesiace,“ hovorí predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie Zita Táborská. Ako pokračuje, súťaž v Zemplínskych Hámroch trvá tak dlho kvôli tomu, že bola raz pre nedodržanie podmienok verejného obstarávania zrušená.

Koniec projektu?
Podľa zákona nemusí hrať najnižšia cena hlavnú rolu. „Vo verejnom obstarávaní je možné použiť kritérium najnižšej ceny, alebo kritérium ekonomicky najvýhodnejšej ponuky,“ potvrdzuje Táborská. Posúdenie, či je ponuka prinízka, leží len na ramenách komisie, v tomto prípade v Zemplínskych Hámroch. Úrad však pripúšťa, že následné námietky firiem môžu súťaže spomaľovať. A práve pri projektoch financovaných z fondov to môže znamenať vážne problémy. „Pokiaľ ide o tento prípad, predpokladám, že ak sa nestihne čerpanie, pomoc prepadne a obec prefinancuje projekt sama,“ hovorí riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky Igor Kiss. Ako spresňuje, viazanie finančných prostriedkov na projekt súvisí s viazaním financií v časovom rámci operačného programu, do ktorého patria. Ak by sa teda mal termín realizácie posúvať, musel by sa posunúť aj celý časový rámec operačného programu, do ktorého financie patria. „So situáciami, keď sa súťaž nadmerne predlžuje, sa, žiaľ, stretávame často. Vylučovať zo súťaže firmy, ktoré v ponukách uvádzajú napríklad stavebný materiál v hodnote jedno euro, je, samozrejme, legitímne,“ hovorí Zsolt Lukáč, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Dodáva, že problém bude riešiť nový zákon o verejnom obstarávaní. Platí od tohto mesiaca a mal by ponuky podmieňovať detailnejším výpisom nákladov.