02.02.2014, 23:56

Anketa: Ako hodnotíte možnosť, že by sa na Slovensku zrušilo daňové tajomstvo?

Štefan Máj, podpredseda Predstavenstva Slovenskej sporiteľne

Slovenská sporiteľňa ako transparentná banka dlhodobo zverejňuje svoje hospodárske výsledky vrátane daňovej povinnosti na daň z príjmu, keďže to považujeme za štandard v komunikácii.

Marián Bodi, finančný riaditeľ IBM Slovensko

Nemáme s týmto zverejňovaním problém. Už teraz sa zverejňuje účtovná závierka s prílohami, z ktorých je možné vyčítať výšku a štruktúru vyprodukovaného zisku a bázu na zdanenie. Pokiaľ sa štát rozhodne ich začať využívať, môže to viesť k zlepšeniu administratívy, predchádzaniu nezrovnalostí a únikov.

Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB

Keďže sme touto informáciou nedisponovali, je predčasné sa k tomu vyjadrovať. Samozrejme, v prípade zmeny budeme novú legislatívu dodržiavať tak, ako stanovuje zákon.

Silvia Hallová, manažérka oddelenia daní Deloitte

Zmena spočivajúca v odtajnení daňovej povinnosti právnickej osoby nemá praktický úžitok, keďže napríklad informáciu o výške splatnej dane v súčasnosti už právnické osoby uvádzajú v príslušných tlačivách účtovnej závierky, ktoré sú vo všeobecnosti verejnosti dostupné cez zbierku listín.

Peter Goliaš, INEKO

Vo verejnej kontrole pri platení daní vidíme veľký potenciál na zvýšenie daňových príjmov. Preto sme v tomto smere pred časom zverejnili niekoľko odporúčaní, medzi nimi je aj zverejňovanie toho, aké dane platia firmy. Bude nás len tešť, ak v týchto odporúčaniach ministerstvo nájde inšpiráciu.

Martin Reguli, Nadácia F. A. Hayeka

Tento nápad sa síce môže zdať dobrý na vytvorenie tlaku na firmy, avšak obávam sa že môže mať demotivačný efekt na firmy, ktoré dane platia. Nemyslím si totiž, že nálada v spoločnosti by nutne vytvorila ten tlak, ktorý si od toho vláda sľubuje. Samozrejme môže vzniknúť tlak na najväčších porušovateľov zo strany zákazníkov, avšak nemyslím si, že bude dostatočný. Tiež si nemyslím, že firmy, ktoré optimalizujú, by mali potrebu s tým prestať kvôli zverejneniu zoznamu.

Radovan Ďurana, INESS

Daňové tajomstvo neexistuje už dnes. Firmy zo zákona by mali zverejňovať svoje výsledky v obchodnom vestníku už dnes. Zverejňovanie zoznamov vytvorených ministerstvom je však nadpráca, ktorá môže poškodiť meno firmy. Ministerstvo financií je zodpovedné za nastavovanie legislatívy, vyberanie daní a odhaľovanie porušovania zákonov.