03.01.2014, 00:00

Anketa: Je trojpercentný deficit na rok 2013 dosiahnuteľný?

Martin Baláž, Slovenská sporiteľňa

To, či cieľ deficitu verejnej správy na úrovni 2,97 percenta HDP bude dosiahnutý alebo nie, bude závisieť aj od hospodárenia ostatných súčastí verejnej správy, ako sú napríklad obce. Ich čísla budú pritom zverejnené až v apríli. Práve hospodárenie samospráv pritom predstavuje najväčšie riziko pre dodržanie tohto cieľa – keďže rozpočet pre ne bol nastavený veľmi ambiciózne.

Zdenko Štefanides, VÚB banka

V súčasnosti máme k dispozícii len údaje o štátnom rozpočte. Na celkové posúdenie dosiahnuteľnosti trojpercentného deficitu v súčasnosti nemáme dostatočné údaje. Vyzerá to však tak, že štátny deficit by mal byť nižší ako vláda plánovala. V tom prípade bude mať dosť veľkú rezervu na pokrytie nedostatkov iných častí.

Ľubomír Koršňák, UniCredit Bank

Vyzerá to tak, že by sa plán mohol reálne podariť. Rozpočet sa vyvíjal lepšie, ako sme čakali. Sú tu však aj isté riziká, ktoré v súčasnosti neviem vyčísliť. Takým je napríklad aj hospodárenie samospráv. Uvidíme ešte, ako bude vyzerať ročné zúčtovanie podnikov.

Ján Dinga, Iness

Či už bude deficit 2,9 alebo 3,1, je v podstate jedno. To je kľúčové pre Európsku komisiu. Otázkou je, kde sa vláde podarilo ušetriť. Ak sa im podarilo ušetriť na tom, že štát slabšie čerpal eurofondy, tak aj to možno rátať k šetreniu. To však nie je významná pomoc z hľadiska stavu verejných financií.