14.04.2014, 23:59

Technikov rýchlokurzom na prácu nepripravíme

Prezident Asociácie súkromných lekárov Ladislav Pásztor v rozhovore pre HN:

Tvrdíte, že je nedostatočné, aby pracovný zdravotný dohľad vykonávali len bezpečnostní technici. Prečo?

Domnievame sa, že aj všeobecný lekár pre dospelých to môže zvládnuť len vtedy, keď má na to špeciálnu atestáciu – služby zdravia pri práci. Aj zdravotnícki asistenti, ktorí to vykonávajú, musia mať absolvovanú minimálne trojročnú bakalársku školu. Bezpečnostní technici nedokážu tieto veci posúdiť. Nie sú na to školení ani vybavení.

Bezpečnostní pracovníci by mali mať absolvovaný kurz.

Osobne to beriem takmer ako urážku lekárskeho stavu, lebo lekári, ktorí to posudzujú, musia mať vysokoškolské vzdelanie. Je pre nás nepochopiteľné, ako chceme na toto pripraviť bezpečnostných technikov nejakým rýchlokurzom. Aj po jeho absolvovaní nebudú na túto prácu spôsobilí, lebo nemajú zdravotnícke vzdelanie. Súčasťou zdravotného dohľadu je audit zdravotného prostredia, výsledkom ktorého sú odporúčania pre zamestnávateľa.

Pre laika asi stále vyvstáva otázka, čo také zdravotník posudzuje pri práci, že to nemôže robiť bezpečnostný technik.

Predstavte si nové pracovisko, kde sa vyrába elektronika. Mysleli by ste si, že je to moderné pracovisko. Ale keď tam pracovníčka 200-krát otočí zápästím jedným smerom, začne mať z toho po čase problémy. Nech mi nikto nehovorí, že toto bude vedieť bezpečnostný technik posúdiť. Aj zdravotnícki asistenti niekedy ešte konzultujú prípady s lekárom, ktorý má atestáciu z pracovného lekárstva.