19.05.2014, 15:21

Analytici varujú: Musíme šetriť, inak nám hrozia vyššie dane

Inštitút Ineko prišiel s návrhmi, ktoré by mala vláda uskutočniť, aby sa vyhla bolestivým škrtom.

Ako by malo Slovensko šetriť? Inštitút Ineko zverejnel cestovnú mapu konsolidačných opatrení. Ak opatrenia navrhované v cestovnej mape nebudú realizované, stúpa podľa Ineka riziko, že v budúcnosti bude nutné prijať podstatne bolestivejšie kroky. Medzi také patrí napríklad zrýchlenie predlžovania dôchodkového veku, alebo zvýšenie dane z pridanej hodnoty na 22 percent.

Medzi kľúčové návrhy patrí podľa Ineka posilnenie verejnej kontroly pri výbere daní, lepšie meranie a zverejňovanie výsledkov v školstve, zdravotníctve aj súdnictve. Taktiež však za dôležitú považujú intenzívnejšiu privatizáciu a obmedzenie stimulov súkromným firmám.

„V záujme zvýšenia efektívnosti odporúčame v najbližšom volebnom období aj zavedenie školného na dennom štúdiu na verejných vysokých školách s možnosťou odloženia jeho splácania a zavedenie spoluúčasti v zdravotníctve s ochrannými stropmi pre sociálne ohrozených ľudí,“ hovorí šéf inštitútu Peter Goliaš.

Oblasť Do roku 2016 2016-2020

Efektívnejší výber daní

Preskúmať možnosti posilnenia verejnej kontroly podvodov na DPH (napríklad zverejniť 10 % osôb a firiem s najnižším podielom odvedenej DPH na obrate)

Zvýšiť o 1 % daň z príjmu pre osoby nesúhlasiace so zverejnením výšky ich daní a odvodov

Reforma školstva

Merať a zverejňovať výsledky škôl vrátane platov a miery nezamestnanosti

Postupne znižovať rozdiely v normatívnom financovaní základných aj stredných škôl

Reforma zdravotníctva

Pravidelne porovnávať a zverejňovať ceny liekov, zdrav. prístrojov a materiálov

Pravidelne zverejňovať analýzy efektívnosti poskytovateľov zdrav. starostlivosti

Zníženie výdavkov

Obmedziť resp. úplne zastaviť poskytovanie investičných stimulov súkromným firmám

Prehodnotiť existenciu fondov

Znižovanie nezamestnanosti

Finančne motivovať úrady práce a firmy na znižovaní nezamestnanosti v najhorších regiónoch

Zrušiť povinnosť vyplácať porovnateľnú mzdu agentúrnym pracovníkom

Kompletný návrh Inštitútu Ineko nájdete tu.