10.01.2014, 00:01

Anketa HN: Ako hodnotíte aktuálny návrh na podobu bankovej únie?

Kamil Boros, analytik X-Trade Brokers

Na moje veľké prekvapenie sa banková únia uberá dobrým smerom. EÚ sa postupne odkláňa od cesty zachraňovania každej jednej banky z peňazí daňových poplatníkov a po novom by značná časť prostriedkov na sanáciu bánk mala pochádzať od ich veriteľov. To môže opäť do takmer v súčasnosti bezrizikového bankového sektora priniesť vnímanie rizika, ktoré bude tlačiť na zodpovednejšie hospodárenie.

Martin Baláž, analytik Slovenskej sporiteľne

Dosiahnutie dohody o bankovej únii je pozitívne, navrhovaný mechanizmus je však veľmi komplikovaný. Ak sa banka dostane do problémov, je potrebné ju ozdraviť rýchlo, spravidla za jeden víkend, kým sú trhy zatvorené. Je otázne, či to bude možné s takto komplikovaným rozhodovacím mechanizmom stihnúť. Zavedenie prvku bail-in pri záchrane bánk je logickým krokom, ktorý by mal znížiť náklady štátu.

Martin Vlachynský, analytik INESS

Banková únia umožní transfery medzi národnými bankovými systémami, čo by malo pomôcť najmä krajinám s chorými bankami a celkovo prispieť k udržaniu eurozóny pokope. Vytvára to však riziko morálneho hazardu, keďže zodpovednejšie banky a ich klienti budú garantovať kroky menej zodpovedných bánk. Vyvážené by to malo byť prísnejším dohľadom regulátora nad bankami.