30.06.2013, 13:14

Nízke odvody znamenajú aj nízky dôchodok v budúcnosti

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré vzhľadom na svoje nízke príjmy odvádzajú poistné na dôchodkové poistenie z minimálnej mzdy, zamestnanci s nízkymi príjmami, resp. nezamestnané osoby by mali uvažovať o dobrovoľnom dôchodkovom poistení.

Nízke odvody na dôchodkové poistenie znamenajú nízky dôchodok v budúcnosti. Napríklad samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá v preddôchodkovom veku platila poistné na dôchodkové poistenie iba z minimálneho vymeriavacieho základu, poberá v súčasnosti dôchodok približne v sume 220 eur mesačne. To nedosahuje ani sumu priemerného dôchodku v Slovenskej republike, ktorá je v súčasnosti 389,06 eur. Keďže človek v poproduktívnom veku nemá veľa možností na zvýšenie svojho dôchodku, je potrebné zamýšľať sa včas nad možnosťami zvýšenia svojho budúceho dôchodku. Jednou z možností je platenie dobrovoľného dôchodkového poistenia.

Dobrovoľné dôchodkové poistenie si môže platiť každý, kto sa rozhodne takýmto spôsobom si zvýšiť svoj budúci dôchodok a teda aj svoju životnú úroveň v starobe. Toto poistenie vzniká dňom prihlásenia sa, najneskôr dňom podania prihlášky a zaniká dňom odhlásenia sa, najneskôr dňom podania odhlášky. Prihlásiť sa možno v miestne príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Pri rozhodovaní o platení dobrovoľného dôchodkového poistenia je potrebné zohľadniť svoje ekonomické a sociálne možnosti.

Ak sa naň občan prihlási, bude jeho povinnosťou platiť riadne a včas poistné a to 18 % na starobné poistenie, 6 % na invalidné poistenie a 4,75 % na rezervný fond solidarity z vymeriavacieho základu, ktorý si sám určí, najmenej však z minimálneho vymeriavacieho základu.

Ďalšou možnosťou zvýšenia svojho budúceho dôchodku je výkon dvoch a viac zamestnaní, výkon zamestnania a samostatnej zárobkovej činnosti.

V súčasnosti si z minimálneho vymeriavacieho základu platí poistné na dôchodkové poistenie 187.202 samostatne zárobkovo činných osôb, čo predstavuje takmer 90 % z ich celkového počtu.
TASR informovala Sociálna poisťovňa.