03.12.2014, 00:00

Stop pre South Stream je dobrou správou pre Eustream

Jozef Badida, analytik portálu energieprevas. sk, pre HN:

Z ekonomického hľadiska je lepšie maximálne využívať už existujúce trasy ako stavať nové. Vybudovanie South Streamu zásadným spôsobom ohrozovalo podnikanie nášho Eustreamu, ktorého prepravné kapacity by v budúcnosti nemuseli byť využité, vraví Badida.

Šéf Gazpromu vyhlásil, že v projekte South Stream nepokračuje. Aké dosahy to na Eustream bude mať?

Európa v súčasnosti nepotrebuje ďalšie plynovody na dodávky ruského plynu. Z ekonomického hľadiska je lepšie maximálne využívať už existujúce trasy ako stavať nové. Vybudovanie South Streamu zásadným spôsobom ohrozovalo podnikanie Eustreamu, ktorého prepravné kapacity by v budúcnosti nemuseli byť využité. Z tohto pohľadu je správa o zastavení tohto megaprojektu dobrou správou pre Eustream a jeho akcionárov.

Aké pozitíva to bude z vášho pohľadu mať?

Jasným víťazom je Turecko, cez ktoré bude do Európy tiecť tak ruský, ako aj azerbajdžanský a v budúcnosti možno aj iránsky či turkménsky plyn. Na jeho hraniciach s Gréckom vznikne významný a pravdepodobne aj likvidný plynárenský hub (obchodný uzol, pozn. red.) zásobujúci celú južnú Európu vrátane Talianska a Balkánu. Európa tak skutočne môže diverzifikovať nielen trasy, ale aj zdroje plynu. Na druhej strane stratili Bulharsko, Maďarsko či Srbsko, ktoré už rátali príjmy z prepravy ruského plynu cez svoje územie.

Slovensko chce stavať menší plynovod Eastring. Bude to stále aktuálne?

Plyn z tureckého hubu bude ďalej tiecť cez Balkán do strednej Európy v rámci Južného plynárenského koridoru. Práve Eastring vyzerá byť plynovodom, ktorý do tohto projektu zapojí aj Eustream a ukrajinský Uktransgas, takže ich postavenie sa môže posilniť. Eastring však obchádza Maďarsko, čo sa našim južným susedom nebude páčiť.

Bude na to Eustream mať?

Fór je v tom, že Eastring sa má budovať na území Rumunska, takže teoreticky by Eustream nemusel minúť ani euro. Zatiaľ však nie je známe jeho financovanie, dokonca ani vyjadrenie rumunského prepravcu – Transgas.

Aký ďalší vývoj očakávate na energetickej mape v súvislosti so Slovenskom?

Buduje sa infraštruktúra pre skvapalnený zemný plyn, do Európy bude tiecť kaspický a dúfajme, že časom aj blízkovýchodný plyn, stredoeurópske trhy sa prepájajú. Plynárenská mapa Európy sa zahusťuje, snažíme sa o väčšiu nezávislosť a konkurencieschopnosť. Aby nevyšli tieto investície na zmar, je potrebné zemný plyn vnímať ako významné palivo pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo.