13.12.2012, 11:32

Slovensko mohlo údajne spor vyhrať

Slovensko mohlo arbitrážny spor v prípade Eureko (Achmea-zdravotná poisťovňa Union) vyhrať, ak by využilo ponuku americkej advokátskej spoločnosti Skadden. Tá pre štát v minulosti už vyhrala spor s majiteľom zdravotnej poisťovne Dôvera.

Ako pre TASR konštatoval riaditeľ viedenskej pobočky spoločnosti Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP Rainer Wachter, Skadden ponúkol viackrát v rokoch 2010 a 2011 Ministerstvu financií SR v tejto veci pomoc a povedal, že sú presvedčení o možnosti vyhrať tento prípad, ale bývalé vedenie ministerstva to odmietlo. "Sme špecializovaní na podobné arbitrážne spory pri sporoch vyplývajúcich z medzinárodných dohôd o podpore a ochrane investícií. Doteraz sme nikdy a nikde na svete neprehrali podobný spor. Sme presvedčení a optimistickí, že aj v tomto spore budeme úspešní," povedal Wachter v septembri 2009.

Rainer Wachter je presvedčený, že na úspešné vyriešenie sporu bolo potrebné aj v prípade Eureko (Achmea) napadnúť príslušnosť skôr a správne. "To bolo očividne nesprávne urobené, v porovnaní s konaním v prípade HICEE, kde sme príslušnosť namietali a vyhrali sme. Odmietnutie žaloby v skorej fáze je pre klientov najistejšie a najlacnejšie víťazstvo," dodal.

Prezidentka Združenia zdravotných poisťovní (ZZP) Katarína Kafková v rozhovore pre denník Sme konštatovala, že spor spoločnosti HICEE súd zamietol z procesných dôvodov a neposudzoval teda podstatu sporu. Vzhľadom na rozhodnutie v prospech Achmea by pravdepodobne bol akcionár Dôvery uspel. To si však nemyslí riaditeľ viedenskej pobočky Skadden. Na otázku, aký výsledok by očakával v prípade, že by konanie s HICEE bežalo ďalej, t.j. keby arbitrážny súd rozhodol v merite veci, reagoval: "My sme boli na materiálnu fázu, teda na rozhodovanie o merite veci, pripravení, a mali sme dostačujúce argumenty na to, aby sme vyhrali aj v tejto fáze."
Podľa advokátky Jany Martinkovej z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková, ktorá sa dlhodobo venuje problematike arbitráží zdravotných poisťovní, sa spory mohli zmariť už v zárodku. "Treba si uvedomiť, že za spory s poisťovňami nemohol len zákon o obmedzení zisku z roku 2007, ale i pôvodný zákon z 2004, ktorý mal mnoho interpretačných nedostatkov a tie boli v nasledujúcich rokoch aplikačne zneužité. Kompetentní tomu prihliadali a až do roku 2007 nepodnikli žiadne relevantné kroky vrátane možnosti ústavnej sťažnosti. Keby legislatívne zmeny v roku 2007 mali za cieľ integráciu a kompatibilnosť zákona o zdravotných poisťovniach so súvisiacimi právnymi predpismi, spory by neboli."

Arbitráže umožňujú bilaterálne dohody o ochrane investícií, ktoré podľa Martinkovej "poskytujú investorom nadštandard, ktorý v súčasnej dobe, aj s ohľadom na jurisdikciu Európskej komisie a Európskeho súdneho dvoru (ESD), nie je žiaduci. Situácia je však taká, že členské krajiny EÚ platnosť bilaterálnych dohôd explicitne neukončili a ťažia z umelo udržiavaného pozitívneho pocitu investora, pričom riešenie tejto právnej dilemy nechávajú na rozhodcovských súdoch a ESD. Osobne si myslím, že právny názor na ich platnosť nie je možné generalizovať, aj z pohľadu ustanovení Viedenského dohovoru o zmluvnom práve," dodala J. Martinková.