21.11.2012, 17:53

EÚ sa nepáčia vianočné odmeny. Fico to musí riešiť

Európska komisia namieta proti pravidlám vyplácania vianočného príspevku na Slovensku.

Nepáči sa jej totiž, že ho ministerstvo práce cez Sociálnu poisťovňu vypláca iba dôchodcom žijúcim v SR. Informuje o tom Zastúpenie EK na Slovensku.

"EK dnes v rámci konania o porušení práva Európskej únie požiadala Slovensko, aby poskytlo vianočný príspevok aj dôchodcom s bydliskom v iných členských štátoch," konštatuje Andrej Králik zo zastúpenia. Jeho vyplácaním iba starším ľuďom žijúcim na území Slovenska totiž porušuje článok 48 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Premiér Robert Fico. Snímka: TASR/Martin Baumann
Zdroj: TASR/Martin Baumann

Podľa pravidiel únie predstavuje vianočný príspevok k dôchodku dávku v starobe. Túto tak nemožno dôchodcovi odoprieť z dôvodu, že má bydlisko v inej členskej krajine, ako je štát, ktorý dôchodok poskytuje.

Žiadosť EK má podobu odôvodneného stanoviska v rámci konania EÚ o porušení právnych predpisov. "Ak Slovensko komisii do dvoch mesiacov neoznámi opatrenia, ktorými zabezpečilo súlad s týmito povinnosťami podľa práva EÚ, komisia môže podať voči Slovensku podnet na Súdny dvor EÚ v Luxemburgu," dodal Králik.

"Ministerstvo práce ešte nedostalo oficiálne stanovisko Európskej komisie v tejto veci. Po jeho prijatí budeme opätovne analyzovať argumenty komisie a v stanovenej lehote aj oznámime opatrenia," vysvetlil pre TASR Michal Jurči z mediálneho oddelenia rezortu. Dodal, že ministerstvo so zástupcami EK už v minulosti o tejto problematike rokovalo.