24.08.2012, 00:00

Anketa: Aký vplyv na ekonomiku by malo zrýchlenie výstavby diaľnic

Viliam Páleník, ekonóm SAV
Rýchlejšia výstavba diaľnic by rozhodne priaznivo vplývala na ekonomiku, ale nepovažujem to za to najdôležitejšie. Neviem o tom, že by sa na Slovensku robila objektívna analýza, či sa v dlhodobom horizonte viac oplatí investovať do vzdelávania, výskumu alebo do znižovania dlhodobej nezamestnanosti. Osobne si myslím, že dlhodobá nezamestnanosť je väčší problém a časť peňazí z diaľnic by sa mala presunúť na jej potláčanie.

Peter Goliaš, riaditeľ inštitútu INEKO
Výhodou diaľnic je, že je pri nich pomerne ľahké kontrolovať výsledok. Nie je tam taká informačná asymetria ako napríklad v prípade vedy. Diaľnice by sa mali stavať najmä z eurofondov, lebo sú to jednorazové výdavky. Ak by sa fondy EÚ využívali na bežné výdavky a vyplácanie peňazí by sa zastavilo, bol by problém. Pri jednorazových výdavkoch to až taký problém nie je. Štát by mal pri každom diaľničnom úseku vypracovať a zverejniť analýzu, aké sú výhody pre verejnosť, aká je vyťaženosť či počet nehôd.


Ľubomír Palčák, riaditeľ Výskumného ústavu dopravného
Každý kilometer diaľnic prináša ekonomické benefity v čase, kedy sa spustí. Sú to benefity, ako napríklad zníženie nehodovosti, výnosy z mýta, zníženie straty času vodičov aj času, ktorý je potrebný na obeh tovarov. Dá sa vyčísliť aj výnos znižovania emisií. Vždy, keď sa odďaľuje výstavba, tieto benefity nabiehajú neskôr. Podľa našich prepočtov tak Slovensko stráca stovky miliónov eur ročne.