13.04.2012, 00:00

Anketa: Prečo má Slovensko tak veľa mladých ľudí bez práce?

Michal Páleník
Riaditeľ Inštitútu zamestnanosti
Metodika EÚ počíta medzi nezamestnaných aj tých mladých ľudí, ktorí študujú, čo podľa mňa nie je šťastné riešenie. Ak by sa hovorilo iba o mladých ľuďoch, ktorí nemajú prácu a ani neštudujú, tak u nás by to bolo približne 14 percent, čo nie je málo, ale ani žiadna katastrofa. Príčin je pomerne veľa. Medzi tie hlavné patrí kríza a s tým súvisiaci nedostatok nových pracovných miest, demografické zmeny, financovanie školstva, absentujúce prepojenie školstva a trhu práce.

Peter Goliáš
Riaditeľ inštitútu INEKO
Medzi hlavné príčiny patria vysoké odvody pre zamestnancov s nízkym príjmom, nízka efektívnosť rekvalifikačných kurzov a chýbajúca stratégia štátu pri vyhľadávaní a podpore, respektíve útlme škôl, ktoré produkujú najviac nezamestnaných absolventov.

Richard Ďurana
Riaditeľ inštitútu INESS
Pretože ich lacná práca je predražená vysokými odvodmi, navyše im chýbajú skúsenosti a pracovné návyky, zamestnávatelia sú z týchto dôvodov pri ich zamestnávaní opatrnejší.

Martin Prokop
analytik spoločnosti Next Finance
Na Slovensku panuje rekordná miera nezamestnanosti. Súkromný sektor neprijíma a štátny tiež šetrí. Na trhu práce je preto veľká zásoba voľných pracovných síl. Medzi nimi sú aj ľudia, ktorí disponujú istými pracovnými skúsenosťami a práve títo ľudia sa na trhu uplatnia skôr ako absolventi škôl bez praxe.