25.11.2011, 00:00

Správny mix energií ušetí tisícky eur

Energetický audit aj úprava technológií síce niečo stoja, no investícia sa vám rýchlo vráti.

Snímka: Stockxperts
Zdroj: Stockxperts

Vďaka energetickému auditu a správnemu nastaveniu energetického mixu môžu firmy a samosprávy ušetriť desiatky tisíc eur. Príkladom je priemyselný podnik, ktorý vďaka tomu dokázal ušetriť viac ako štvrtinu ročných nákladov na energie, presnejšie až 822-tisíc eur. Navrhnuté opatrenia ho síce stáli viac ako pol milióna eur, no investícia sa mu vrátila skôr ako o rok. Odľahčiť rozpočet si však môžu aj verejné organizácie. Takmer polovicu energetických nákladov ušetrila škola len v dôsledku zmeny vykurovacích systémov v telocvični, zateplila budovu a výmenu okien, hydraulicky vyregulovala tepelnú sústavu a vykonala ďalšie opatrenia. Tie síce celkovo stáli školu približne päťnásobok ročných nákladov, no do desiatich rokov by sa však celá investícia mala vrátiť.

 

Využiť treba všetky možnosti
Stanovenie energetického mixu je pre každú firmu individuálne. Neexistujú preň ani žiadne univerzálne pravidlá, do úvahy treba brať viacero okolností. „Na prvom mieste by mala byť otázka, na aký účel bude firma energie používať. Treba prihliadnuť na ekonomické i ekologické hľadisko, a to nielen v krátkodobom, ale aj dlhodobom horizonte,“ vysvetľuje Richard Štrégrl zo spoločnosti Slovakia Energy. Firma by mala zvážiť aj možnosť vybudovania vlastného energetického zdroja. Napríklad fotovoltickej sústavy na streche budovy Solárne panely slúžia na ohrev teplej úžitkovej vody, V niektorých podnikoch sa dajú využiť aj odpady z výroby. Tu hrajú dôležitú úlohu financie a výška úspor, aby to bolo vôbec ekonomické. Dôležitým kritériom je aj dostupnosť energií. „Napríklad zemný plyn je nedostupný v horských polohách, centralizovaný zdroj tepla (CZT), ako sú teplárne a výhrevne v mestách,“ dopĺňa Jana Bolibruchová zo Stredoslovenskej energetiky.

Jednoducho povedané, firma by nemala staviť na elektrinu a plyn, prípadne na CZT alebo kvapalné palivá. Hlavným meradlom sú, samozrejme, financie, či už výška investície, ako aj úspora, ako nám aj v exkluzívnom rozhovore potvrdil Michal Hudec z portálu energia.sk.
 

Mix je súčasťou auditu
Ak hovoríme o energetickom mixe, nemôže zabudnúť na energetický audit. Sú to dva úzko previazané pojmy. „Bez energetického auditu nie je pre firmu možné určiť všeobecný model energetického mixu. Ide totiž v podstate o posledný bod auditu,“ vysvetľuje Jana Škvařilová zo spoločnosti ZSE Energia. Rozdelený je do niekoľkých etáp. Najprv sa vyhodnocuje súčasný stav, jeho súčasťou je aj potenciál úspor. Potom audítor navrhuje opatrenia vrátane ich technickej a finančnej náročnosti. Skúmanej firme ponúkne vo väčšine prípadov viacero variant, z ktorých si môže vybrať. Všetky možnosti by mali prihliadať hlavne na ekonomický a enviromentálny aspekt. Nie všetci dodávatelia energií majú energetický audit v ponuke svojich služieb, no cez svojich partnerov ho vedia sprostredkovať. Ide však o spoplatnenú službu. Jej cena závisí najmä od veľkosti firmy a technického vybavenia. Niektorí dodávatelia sa vedia na nákladoch podieľať. Základnou podmienkou je, aby bola firma jej zákazníkom.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači.