10.08.2012, 00:00

Druhý pilier? Pre mladých a bohatších

Šetriť si na dôchodok na súkromnom účte sa oplatí aj po najnovších zmenách. Musíte však splniť dve základné podmienky – nižší vek a slušný príjem. „Vzhľadom na vládou avizované oslabovanie zásluhovosti sa sporenie v druhom pilieri stáva výhodnejšie najmä pre ľudí s vyšším než priemerným príjmom,“ povedal riaditeľ INEKO Peter Goliaš.

S nastavením hranice príjmu, pri ktorom je druhý pilier výhodný, súhlasia s Goliašom aj dôchodkové správcovské spoločnosti. „Výhodný je najmä pre mladých ľudí s priemernou a vyššou mzdou. Dnes síce nikto nemá istotu, že bude zamestnaný, môže mať v budúcnosti vyšší alebo nižší príjem. Stále je to však o tom, aby sa občan staral sám o seba, ak chce mať na dôchodok. Štát sa oňho postará len do takej miery, ako bude mať naňho zdroje,“ konštatoval v rozhovore týždňa pre HN, ktorý bude publikovaný v pondelok, šéf Asociácie dôchodkových správcovských spoločností Stanislav Žofčák.

Možnosť pripoistiť sa
Vláda má však na celú vec iný pohľad. Podľa vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) je totiž aj táto hranica príjmu stále nízka a pre ľudí s príjmom pod tisíc eur je súkromné sporenie na dôchodok nezaujímavé.

Ako upozorňuje analytik INESS Radovan Ďurana, pri rozhodovaní o výhodnosti či nevýhodnosti súkromného sporenia na dôchodok treba pozerať aj na fakt, že ani súčasné zmeny neznamenajú záruku vyšších dôchodkov od štátu v budúcnosti. „Je veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti sa na súčasné dôchodky budú ľudia pozerať ako na štedré.“

Ak by však sporiteľom súčasné šetrenie nestačilo, môžu sa pripoistiť ešte viac, a to o dve percentá, ktoré si môžu odrátať z daní. Podľa Žofčáka však túto možnosť využijú zrejme ľudia s najvyšším príjmom, keďže dve percentá by už išli z čistého príjmu, a nie z hrubého v rámci sociálnych odvodov.

Do akej miery sa však aj reálne oplatí sporiť navyše v druhom pilieri, sa nedá jednoznačne odpovedať. Rôznia sa totiž názory na to, či nie je lepšie si svoje úspory radšej rozložiť na viacero účtov. „Je otázkou, či nie je lepšie svoje úspory viac diverzifikovať, teda ukladať niekam inam. Na druhej strane by toto pripoistenie malo byť daňovo zvýhodnené, čo mierne zvyšuje jeho atraktivitu,“ konštatoval analytik NextFinance Martin Prokop.

Možnosťou, kde si uložiť peniaze, je podľa hovorcu ministerstva práce Michala Stušku napríklad tretí pilier. „ V budúcnosti väčšiu úlohu pre zabezpečenie primeraného dôchodkového príjmu mal predstavovať doplnkový dôchodok z dobrovoľného doplnkového dôchodkového sporenia, teda tretí pilier.“

Dlhšie garancie, menej fondov
Ak sa však sporitelia rozhodnú využívať najmä druhý pilier, čakajú ich už čoskoro aj ďalšie dve podstatné zmeny. Po novom si totiž budú môcť vyberať z dvoch fondov – garantovaného a negarantovaného. Ak pritom noví sporitelia nepožiadajú priamo o presunutie do negarantovaného fondu, musí ich úspory zhodnocovať DSS na garantovanom. Ten je na jednej strane bezpečnejší, avšak má z dlhodobého hľadiska aj nižšie výnosy.

Výnosy v negarantovanom fonde by pritom mali stúpnuť ešte výraznejšie, keďže by sa malo predĺžiť aj porovnávacie obdobie, takzvané garancie. Počas neho výnosy z úspor nemôžu byť v mínuse. Kým v súčasnosti je len necelý rok, po novom by to malo byť 10 až 15 rokov. To umožní správcom investovať odvážnejšie a dosahovať vyššie výnosy.