11.05.2012, 00:00

Anketa: Malo by sa sporenie v treťom pilieri zvýhodniť daňovými úľavami?

Martin Prokop, NextFinance
Je to istý motivačný prvok, ktorý by mal každého primať sporiť si na svoj dôchodok. Čisto teoreticky by si každý mal sporiť na dôchodok sám od seba, pretože na štát sa jednoducho nedá spoľahnúť. Ale každý chce mať rýchly prospech zo svojich peňazí, ktoré si zarobí a nechce si ich niekam ukladať. Istá forma stimulácie sporenia na dôchodok nie je od veci. Štát o veľa v tomto prípade nepríde.

Michal Nalevanko, Benchmark Research & Consultancy
Obávam sa, že neexistuje racionálny dôvod daňovo zvýhodňovať jednu časť ekonomicky aktívneho obyvateľstva pred druhými -- ľudí v dvojpilierovom systéme pred tými, ktorí ostali dôchodkovo poistení len v Sociálnej poisťovni. To znie ako otvorená daňová diskriminácia. Tretí pilier akumuluje finančné zdroje, ktorých úlohou je "prilepšenie" si k budúcemu dôchodku bez ohľadu na to, či je človek v jedno- alebo dvojpilierovom systéme.

Peter Goliaš, INEKO
Daňové úľavy v treťom pilieri považujem za neefektívne, keďže odčerpávajú verejné financie na podporu už etablovaného biznisu a navyše pomáhajú aj tým, ktorí na to nie sú odkázaní.

Radovan Ďurana, INESS
Dôvody na podporu tretieho piliera sú ľubovoľné. Pokiaľ je to však robené tak, že sa zvýhodnenie dotýka len zamestnancov, otázka tiež stojí, prečo to neplatí pre všetkých rovnako. Aj ak by malo ísť o určitú náhradu pre nižšie odvody do druhého piliera, nerieši to podstatu problémov na Slovensku. Aj keby druhý pilier na Slovensku totiž neexistoval, prvému pilieru by chýbali zdroje. Tento problém sa podobnými zásahmi nevyrieši.