06.07.2012, 00:00

Anketa: Prispejú ohlásené zmeny v prvom dôchodkovom pilieri k jeho udržateľnosti?

Ján Šebo, docent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela
Navrhované zmeny sú ekonomicky aj finančné správne, i keď pre budúcich dôchodcov to prinesie nižšie dôchodky. Musíme si však už konečne uvedomiť, že prvý pilier nie je založený na sporivej schéme, ale na prerozdeľovaní vybraného poistného na pravidelnej mesačnej báze. Preto je absolútne nevyhnutné, aby prvý pilier mal v sebe automatický vyrovnávací mechanizmus. Je to veľmi jednoduchý, politicky nezávislý a menej bolestivý nástroj, ako tieto parametrické reformy. A, samozrejme, je potrebné, aby Sociálna poisťovňa začala svoje výkazníctvo prezentovať z aktuálneho pohľadu, t.j. prezentovala verejnosti svoje budúce príjmy a budúce výdavky (minimálne na obdobie 40 rokov dopredu).

Peter Goliaš, analytik INEKO
Áno. Kľúčové opatrenia, ktoré pomáhajú zlepšiť udržateľnosť dôchodkového systému, sú predĺženie dôchodkového veku, zníženie miery náhrady a zníženie valorizácie na úroveň inflácie. Problém však je, že ich vláda odkladá až na rok 2016, čiže nie je záruka, že nová vláda bude s týmito zmenami súhlasiť, a navyše každý rok je stratený, pretože deficit Sociálnej poisťovne je už dnes obrovský. Čím viac to odkladáme, tým viac musíme financovať dôchodky z daní alebo na dlh, čo spomaľuje hospodársky rast. V budúcom roku síce dôjde k úprave priemerného osobného mzdového bodu, ale to nerieši deficit. Bude to mať navyše skôr negatívny vplyv na udržateľnosť prvého piliera. Keď oslabujete zásluhovosť, tak znižujete motiváciu ľudí s vyšším príjmom platiť odvody.

Vladimír Baláž, prognostik Slovenskej akadémie vied
Domnievam sa, že prispievajú, a to niekoľkými spôsobmi. Od roku 2017 sa má predlžiť vek odchodu do dôchodku, aj keď bude naviazaný na istú dĺžku dožitia. Je tam však istý posun v tom, že ľudia budú pracovať dlhšie. Ďalším faktorom je, že neúnosná miera v zásluhovosti v prvom pilieri sa redukuje. Budú tým poškodení lepšie zarábajúci ľudia, ale na druhej strane sa nebudú tak prudko otvárať nožnice medzi najnižšími a najvyššími dôchodkami.

Radovan Ďurana, analytik INESS
Podľa prepočtov zverejnených riaditeľom Inštitútu finančnej politiky navrhované úpravy nezabezpečia vyrovnané hospodárenie priebežného piliera v budúcnosti. Strata, ktorá v ňom bude vznikať aj po prijatí týchto opatrení, bude narastať. Dôchodcovská valorizácia, ktorá predstavuje významný krok smerom k udržateľnému dôchodkovému systému, by mala byť vzhľadom na deficit a druhý pilier aplikovaná už od budúceho roku. Ak je naším cieľom stabilizácia dôchodkového systému, a tak to prezentuje aj vláda, tak nevidím dôvod na jej odkladanie.