14.06.2012, 00:00

Anketa: Ako hodnotíte zavedenie registračného poplatku na autá?

Radovan Ďurana, INESS
Poplatok nie je ničím iným len snahou zobrať občanom viac z ich peňazí do štátnej pokladnice. Environmentálna nálepka má zrejme "ospravedlniť"
zavedenie dane. Už dnes platia vlastníci všetkých áut s veľkými motormi prostredníctvom podstatne vyššej spotreby oveľa viac spotrebných daní ako vlastníci
menších motorov. Elektromobily, prirodzene, neplatia daň.

Tomáš Púchly, Nadácia F. A. Hayeka
Výber takejto dane pravdepodobne neprinesie väčší objem peňazí do štátnej kasy, no vytvorí ďalšie administratívne prekážky spojené s registráciou vozidiel na Slovensku. Dodatočné náklady spojené s administráciou a výberom bude niesť aj samotná štátna správa. Navyše, motoristi sú už dnes zdaňovaní na každom kroku, keďže štátu odvádzajú peniaze na DPH pri kúpe vozidla, administratívnych poplatkoch spojených s registráciou a tiež pri tankovaní pohonných látok. 

Juraj Bárta, Slovenská sporiteľňa
Bude to závidieť najmä od výšky tohto poplatku. Je to jedna z možností, ako zvyšovať majetkovú daň. Táto daň je najprijateľnejšia z hľadiska budúcnosti. Môže sa však stať, že ak bude tento poplatok príliš vysoký, ľudia si budú registrovať autá v zahraničí. Tak ako tomu je v mnohých prípadoch v súčasnosti v Maďarsku.   

Juraj Valachy, Tatra banka
Je to jeden zo spôsobov, ako naplniť štátnu kasu. V zásade podľa mňa nepoškodzuje nejako veľmi ekonomiku v krajine. Ako ekonóm s touto daňou nemám problém.

Peter Goliaš, INEKO
Namiesto zvyšovania daní a poplatkov by som uvítal skôr štrukturálne reformy v dôchodkoch, zdravotníctve či sociálnych dávkach. Na druhej strane, práve majetkové dane, ktorou je aj poplatok za registráciu áut, oproti iným daniam najmenej brzdia rast ekonomiky. Navyše v porovnaní s inými štátmi EÚ ich Slovensko zatiaľ využíva výrazne podpriemerne.