06.02.2013, 00:00

Anketa: Ktoré opatrenie by podľa vás pomohlo znížiť nezamestnanosť mladých ľudí na Slovensku?

Radovan Ďurana, analytik INESS
Zrušiť zavedenie odvodov na dohody. Práca na dohodu totiž predstavuje pre študentov jednoduchý prístup na získanie praxe. To, že majú mladí nevhodné vzdelanie, už dnes nezmeníme. Ak im však ešte skomplikujeme možnosť získať prax cez prácu na dohodu, rozhodne tým nepomôžeme znížiť nezamestnanosť medzi nimi.

Peter Goliaš, riaditeľ INEKO
Krátkodobo by pomohlo predĺženie povinnej školskej dochádzky, keďže nezamestnanosť na Slovensku ohrozuje najmä ľudí s nižším vzdelaním, a to oveľa viac než v iných štátoch OECD. Dlhodobo treba zverejňovať informácie o uplatnení absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce a prijať aj útlmové opatrenia voči zaostávajúcim a drahým, teda menej efektívnym školám.

Michal Páleník, riaditeľ Inštitútu zamestnanosti
Pri absolventoch vysokých škôl by to mala byť dotácia na prvé pracovné miesto na dobu neurčitú. Štát by mal zamestnávateľovi dotovať malú sumu vo výške približne 30 percent platu na obdobie šiestich mesiacov. Pri absolventoch stredných škôl je to zavedenie takzvaného inkluzívneho trhu služieb, ktorý funguje na princípe pozitívnej diskriminácie. Tá sa nerealizuje formou dotácií, ale formou garancie množstva zákaziek prostredníctvom podmienok vo verejnom obstarávaní.