11.02.2013, 00:00

Anketa: Kde môže vláda nájsť chýbajúce milióny?

Jiří Cihlář, NextFinance
Snaha o získavanie dodatočných príjmov štátneho rozpočtu formou daňových zmien je neefektívna, vedie k zhoršovaniu podmienok pre podnikanie firiem, čo je pre slovenskú ekonomiku kľúčové. Mali by hľadať úspory na výdavkovej strane rozpočtu, vo forme obmedzenia podpory určitých odvetví, ako je kultúra alebo šport, prípadne skúmať ďalšie mimorozpočtové položky.

Radovan Ďurana, INESS
Vysoký objem úspor sporiteľov umožní vláde rozpustiť rozpočtovanú 212-miliónovú eur rezervu na krytie ostatných výdavkov. Reálna potreba dodatočných výdavkov, prípadne príjmov je teda zhruba 150 miliónov eur. Vo výdavkoch verejnej správy je naďalej veľa plytvania, nízkej pridanej hodnoty pre daňových poplatníkov. Ukončenie plytvania napríklad v oblasti rodinnej politiky by mohlo priniesť ročne úspory až 270 miliónov eur.

Peter Goliaš, INEKO
Vláda môže napríklad znížiť verejné investície, a to najmä tie s otáznou pridanou hodnotou, ako napríklad investičné stimuly súkromným firmám či nákupy zložitých IT produktov.

Martin Baláž, Slovenská sporiteľňa
Nakoľko odlev sporiteľov z druhého piliera sa budúci rok nebude opakovať, vláda bude musieť peniaze ušetriť inde. Podobne aj zvýšenie vyplácania dividend zo štátnych podnikov bude mať trvalý efekt iba v prípade, že sa podarí zlepšiť aj ich hospodárenie.