13.07.2012, 00:00

Obecné byty sa už nemajú predávať lacno, žiada vláda

Bývanie. Buď sa zruší povinnosť obcí odpredať byt úplne, alebo bude možné odkúpiť ho za trhovú cenu.

[[{"type":"hn-image","fid":"156914","attributes":{"class":"right","width":"300","height":"200"}}]]Nájomcovia obecných bytov, ktorí majú záujem o prevod bytu do súkromného vlastníctva, by sa mali s kúpou poponáhľať. Právo odkúpiť nájomný byt za symbolickú cenu bude zrušené. Informuje o tom Správa o plnení zámerov Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2015 z dielne ministerstva dopravy. Povinnosť obce odpredať byt v bytovom dome postavenom do roku 1998 za mimoriadne priaznivú cenu, pokiaľ o to nájomník požiada, ukladá zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. „Táto legislatíva by mala byť postupne zrušená, alebo by sa predajné ceny mali dostať na úroveň trhových hodnôt,“ píše sa v správe. Novela zákona, ktorú by malo pripraviť ministerstvo financií, má byť hotová do konca tohto roka. Opatrenie odporúča Slovensku OECD, aby sa zvýšila dostupnosť nájomného bývania.

Byt za pár stovák
„Dvadsaťročný trojizbový obecný byt na košickom sídlisku sa dá odkúpiť približne za tristo eur,“ potvrdil predseda Slovenského zväzu bytových družstiev Vojtech Molnár. Pritom trhová cena takéhoto bytu je podľa našich zistení asi šesťdesiattisíc eur. „Predajná cena starých nájomných bytov je veľmi nízka, často až v takej sume, za ktorú je dnes možné obstarať len jeden štvorcový meter podlahovej plochy bytu,“ konštatuje hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa. Obce takto podľa jeho slov prichádzajú o nemalé finančné zdroje, ktoré mohli byť použité na výstavbu nových bytov. Zavedenie trhových cien však nemusí mať automaticky pozitívny vplyv na obecné rozpočty. „Ľudí môžu vysoké ceny obecných bytov od kúpy odradiť,“ myslí si riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO Peter Goliaš.

[[{"type":"hn-image","fid":"174389","attributes":{"class":"right","width":"254","height":"288"}}]]Nájomných bytov je málo
Novela sa dotkne pätnásťtisíc bytov vo vlastníctve miest a obcí. Zmena by preto nemala mať na ľudí radikálne dosahy. „Týka sa to len zvyškového množstva bytov. Tí, ktorí byt odkúpiť chceli, už tak urobili,“ povedal výkonný predseda Združení miest a obcí Slovenska Milan Muška. Obce disponujú aj ďalšími tridsiatimi piatimi tisícmi bytov, postavenými po roku 1998, ktoré nesmú byť odpredané.

Cieľom opatrenia je zvýšiť dostupnosť nájomného bývania. Slovensko v tomto smere zaostáva oproti ostatným európskym krajinám. Kým v Európe je priemerne 18 percent bytového fondu vo verejnom nájomnom sektore, u nás sú to len necelé tri percentá. „Možnosť výhodného odkúpenia bytu zhoršuje mobilitu práce. Ľudia, ktorí si kúpili byt, sa už nechcú sťahovať,“ vysvetľuje Goliaš. Podobný názor zastáva aj analytik UniCredit Bank Dávid Dereník a ako príklad uvádza situáciu u našich západných susedov. „Napríklad v Rakúsku je nájomné pre mladé rodiny dotované.“ Leo Šátek