14.09.2012, 00:00

Anketa: Na čom sa dá v školstve ušetriť?

Eugen Jurzyca, bývalý minister školstva
Treba predať nepotrebný majetok. Už sme pripravili niektoré budovy na predaj - aby rezort dostal okamžite nejaké peniaze a zároveň sa nemusel venovať aktivitám, ktoré sú s nimi spojené a míňať na ne peniaze.

Takouto budovou bola Juventa medzi bratislavskou Dúbravkou a Karlovou Vsou. Ďalším krokom by mala byť optimalizácia siete škôl. Dali sme si spraviť digitálnu mapu škôl, podľa ktorej niektoré malotriedky sú vzdialené od plne organizovaných škôl jeden až dva kilometre. Majú výrazne vyšší normatív na žiaka. Časť peňazí na školstvo ide napríklad na internáty, sociálne štipendiá, či stravu vysokoškolákov. Na tom by sa dalo tiež ušetriť, ale je otázne, či by to bolo správne.

Zuzana Zimanová, analytička portálu Nové školstvo
My sme sa už vyjadrili k úsporám v materiáli Programové vyhlásenie reformnej vlády spred takmer troch rokoch, kde sme navrhovali úspory napríklad v zrušení alebo zlučovaní priamo riadených organizácií ministerstva školstva. Tieto sú príliš rozbujnené, prípadne pracujú na úlohách duplicitne. Je tam čierna diera, čo sa týka štátneho rozpočtu, ktoré potom chýbajú školám. Tieto úlohy by mohli outsourcovať, zadávať výskumným pracoviskám na vysokých školách, prípadne nezávislým inštitúciám. Veľký balík peňazí sa míňa na učebnice, pretože ministerstvo nielenže objednáva u autorov učebnice, ale ono samo organizuje aj tlač učebníc, distribúciu učebníc a podobne. Tam sú obrovské sumy peňazí. Tie školy často učebnice ani nevyužívajú a tie, ktoré majú, zase nevyužívajú. Lepšie by bolo, keby školám dávali peniaze na nákupy učebníc.


Ctibor Košťál, riaditeľ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť
Nemyslím si, že je v systéme veľký priestor na zefektívnenie, čo neznamená, že je efektívny, ale finančný nedostatok je významný a potrebujeme ho primárne riešiť. 

Možnosti šetrenia by som videl v troch oblastiach: spájanie škôl a podobne. To sa v praxi deje, malé a drahé školy zanikajú, respektíve sa zlučujú. Tu je ešte nejaký priestor, aj vzhľadom na demografický vývoj. Ďalej je to oblasť špeciálneho školstva. Nárast podielu detí v špeciálnych školách v ostatnej dekáde je významný. Zaradenie detí do týchto škôl znamená vyšší normatív a teda vyššiu záťaž na rozpočet v školstve. Prehodnotenie funkcie špeciálneho školstva a prípadná transformácia je jedným z miest, kde sú rezervy. Podporný byrokratický a administratívny aparát v rezorte školstva sa výrazne nezmenšuje, napriek znižovaniu počtu žiakov. Zameral by som sa na racionalizáciu inštitúcií v rámci rezortu, napríklad Štátneho pedagogického ústavu, metodických centier, ale aj krajských školských úradov a podobne.