28.12.2011, 00:00

Anketa: Je podľa vás euro úspešný projekt?

Juraj Karpiš
analytik INESS

Nie, a to hlavne preto, čo sa deje v posledných mesiacoch. Podľa mňa za to môže predovšetkým zlé inštitucionálne nastavenie eurozóny a skutočnosť, že sa nepodarilo ochrániť Európsku centrálnu banku pred zneužívaním zo strany politikov na financovanie deficitov a zároveň na úverovú expanziu, ktorá viedla k bubline na trhu nehnuteľností.

Mária Valachyová
analytička Slovenskej sporiteľne

Euro je zmysluplným projektom. Je však škoda, že počas fungovania menovej únie neboli dodržiavané fiškálne pravidlá, na ktorých sa štáty pri zavedení eura dohodli. Ak sa sprísnia fiškálne pravidlá a prijmú sa ďalšie štrukturálne reformy v krajinách eurozóny, euro má šancu byť opäť úspešným projektom. 

František Palko
riaditeľ Inštitútu pre hospodársku politiku

Podľa mňa je to úspešný projekt, ktorý je výhodný predovšetkým pre malé a otvorené ekonomiky, ako je Slovensko.