24.05.2012, 00:00

Anketa: Podľa informácií HN vláda chce vybrať 500 miliónov eur na vyšších daniach z príjmu. Čo si o tom myslíte?


Matúš Pošvanc, riaditeľ Nadácia F.A. Hayeka
Pri fyzických osobách je pravdepodobnosť výberu daní veľmi vysoká, keďže tie sa jej vyhýbať veľmi nebudú. Pokiaľ ide firmy, tak zvýšenie daní, hoci nie vysoké, môže mať vplyv na hľadanie ciest typu daňovej optimalizácie, a preto otázka výberu môže byť otázna. Hlavným negatívom je však výrazná strata imidžu. Rovnou daňou sme pre investorov predstavovali zaujímavé prostredie.

Peter Goliaš, riaditeľ inštitútu INEKO
Zvyšovanie priamych daní a odvodov je podľa OECD najviac škodlivé pri ekonomickom raste. Konsolidácia by mala byť preto taká, aby sa priamych daní nedotýkala. Majetkové dane a dane zo spotreby sú škodlivé najmenej. Zvyšovanie progresivity bude motivovať ľudí aj firmy týmto povinnostiam sa vyhnúť, a to buď znížením zisku, prípadne hľadaním iných foriem príjmu.

Martin Prokop, analytik Next Finance
Zavádzať progresívne zdanenie je populistickým krokom, ktorý nič výrazné neprinesie. Akurát tým chce vláda ukázať svojim voličom, že konečne dôjde aj na bohatých. Už avšak nikoho nezaujíma, že týmto krokom budú najviac poškodení práve tí, ktorí dosahujú v danej ekonomike najväčšiu efektivitu. Vďaka progresivite tak nikto nebude mať motiváciu zarábať viac a viac, čo je vždy na úkor danej ekonomiky. 

Mária Valachyová, analytička Slovenskej sporiteľne 
Pre ekonomický rast je menej škodlivá konsolidácia cez šetrenie výdavkov ako cez zvyšovanie daní a príjmov. Keď sa už musia prijímať aj opatrenia na príjmovej strane, tak z nich relatívne najmenej škodia majetkové dane, o niečo viac škodlivé sú vyššie spotrebné dane vrátane DPH, a najhoršie je zvyšovanie daní z príjmov fyzických a právnických osôb. Zo škály týchto štandardných opatrení na strane daňových príjmov sú tak vyššie dane z príjmu právnických osôb relatívne nevhodným riešením. Keď však plošne vyššie dane z príjmu porovnáme s vyššími sektorovými daňami či rôznymi dočasnými odvodmi, sú aspoň transparentným a férovým riešením. 

Marek Gábriš, analytik ČSOB
Nie som veľmi za zvyšovanie daní, lebo jednak v tomto prípade postihujú aktivitu a jednak ich výnos nemusí byť takisto v tomto prípade pre štát vôbec istý. Ale v každom prípade je asi lepšie zdvihnúť sadzbu o menšie percento ako zavádzať ďalšie pásma a tam nastavovať sadzby vyššie. 

Vladimír Zlacký, hlavný ekonóm UniCredit Bank
Nie je to dobré riešenie. Kapitál je mobilný a určite to neprispeje ku konkurencieschopnosti Slovenska. Ak bude hranica pre vyššiu sadzbu z príjmu pre fyzické osoby napríklad 2 000 eur, tak by som to ani nenazýval daňou pre bohatých, ale daňou stredných skupín. Keď zvýšite zdanenie príjmu fyzických osôb, tak by to mohlo mať dosah na pracovné nasadenie.