23.05.2012, 00:00

Anketa: Vláda chce podporovať hospodársky rast zaťažením firiem a bánk. Je to správne?

Juraj Barta, hlavný ekonóm Slovenskej sporiteľne
Vo všeobecnosti platí, že hospodársky rast viac stimulujú súkromné investície a súkromná spotreba ako to, že sa tie peniaze zozbierajú a použijú na rastové stimuly. Efektívnejšie by bolo, keby o týchto peniazoch rozhodovali tí, ktorí tie peniaze zarobia.

Peter Goliaš, riaditeľ Inštitútu INEKO
Zisk monopolov by mal byť regulovaný nezávislými regulačnými úradmi na odbornej báze tak, aby nedosahovali monopolnú rentu, a nie politickými záujmami, ktoré sú neodborné. Pokiaľ prevážia politické argumenty, je riziko, že to bude na úkor budúcnosti, teda, že budú menej investovať a že banky budú poskytovať menej úverov. Môže to byť na úkor budúcnosti.

Matúš Pošvanc, šéf Nadácie F. A. Hayeka
Takýmto spôsobom nebude podporovaný rast, oni len potrebujú vybrať peniaze do rozpočtu. Som skeptický, že sa predsedovi vlády podarí z firiem zobrať takúto sumu peňazí. Pokiaľ ide o bankovú daň, banky ju presunú na ľudí, ktorí to v konečnom dôsledku zaplatia napríklad na vyšších poplatkoch. Je to také nepriame zdanenie obyvateľstva.

Pavol Kárász, ekonóm Slovenskej akadémie vied
Sú to opatrenia, ktoré slúžia na konsolidáciu, ale nepodporujú rast, ak nebudú vyvážené rozvojovými balíčkami. Ak napríklad z banky vyberiete jedno euro, potrebujete z neho získať aspoň 1,20 eura. Ony musia byť preto dopracované. Ja ich chápem ako prvý návrh opatrení s tým, že budú podporované o rozvojové balíčky. Peniaze na rozvoj však musia byť použité transparentným spôsobom.