10.08.2012, 00:00

Anketa: Komu sa oplatí po zmenách druhý pilier?

Radovan Ďurana, INESS
Výhodnosť sporenia bude naďalej spočívať v individuálnom posúdení druhého piliera. Výhoda možnosti dedenia, či jednorazového výberu môže byť dôvodom pre sporenie, pričom dôležité je uviesť, že garancia v prvom pilieri neexistuje. Výdavky na dôchodky by sa aj vplyvom navrhovaných zmien mali zvýšiť dvojnásobne, a preto je veľmi pravdepodobné ďalšie znižovanie dôchodkov z I. piliera. Porovnávanie len finančnej výhodnosti je preto v podstate nemožné.

Martin Prokop, NextFinance
Z môjho pohľadu nemá príliš zmysel, aby do tohto systému vstupovala staršia generácia. Pre ňu to bude omnoho pohodlnejšie, aby sporili mimo, lebo v krátkom časovom horizonte môže dôjsť ešte k niekoľkým zmenám, ktoré môžu znížiť výhodnosť celého tohto sporenia. Mladšia generácia sa bude môcť týmto zmenám lepšie prispôsobiť.

Peter Goliaš, INEKO
Vzhľadom na vládou avizované oslabovanie zásluhovosti sa sporenie v druhom pilieri stáva výhodnejšie najmä pre ľudí s vyšším než priemerným príjmom. Aj oslabený druhý pilier citeľne pomáha udržateľnosti penzijného systému. Podľa našich prepočtov deväťpercentný druhý pilier znižuje deficit penzijného systému v rokoch 2060 až 2070 o dva až tri percentuálne body a štvropercentný stále o viac než jeden percentuálny bod. Celkový dosah bude však významne záležať na tom, aký podiel mladých ľudí sa rozhodne vstúpiť do druhého piliera.

Vladimír Baláž, SAV
Ak si človek sporí dlhodobo, dokáže si usporiť veľkú sumu. Vždy to treba vidieť z pohľadu, že sú to peniaze, ktoré má človek odložené. Je to určitá diverzifikácia úspor, keď časť peňazí máte v štátnom, priebežnom systéme, časť na súkromnom účte. Oplatí sa to najmä ľuďom, ktorí si budú sporiť dlhodobo, nie takým, ktorí budú v systéme povedzme tri roky. Čím je človek mladší a čím ma väčší príjem, tým sa mu druhý pilier oplatí viac.