25.09.2012, 14:25

Slovenskú ekonomiku môže spasiť internet

Internetová ekonomika tvorí u nás väčšiu časť HDP ako napríklad bankovníctvo.

Podľa štúdie The Boston Consulting Group v spolupráci so slovenským Googlom má Slovensko predpoklady stať sa krajinou s nadpriemernou internetovou ekonomikou. S výsledkami štúdie dnes v Bratislave oboznámili odbornú verejnosť, predstaviteľov štátnej správy a médií.

Slovensko sa veľkosťou internetovej ekonomiky (podiel internetu na HDP) v hodnote 3,3 percenta, čo predstavuje 2,3 miliardy eur, dostalo na úroveň tzv. etablovaných krajín, akými sú Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko či Česká republika.

Tento podiel je dokonca vyšší v porovnaní so sektorom bankovníctva alebo telekomunikácií a v roku 2016 by mohol tvoriť až 4,5 percenta. Veľký potenciál pritom predstavuje vývoz s vysokou pridanou hodnotou (technologický export), ktorý sa má na internetovej ekonomike podieľať až 30 percent.

Ako povedal Peter Pellegrini, štátny tajomník Ministerstva financií, Slovensko je malá krajina, závislá na obchodnej spolupráci so svetom. Preto považuje internetovú ekonomiku za veľmi dôležitú súčasť ekonomického rozvoja krajiny v nasledujúcich rokoch. Vyjadril tiež potešenie, že na Slovensku sú spoločnosti, ktoré sa vďaka exportu technológií stali úspešnými na celom svete.

Vysoký potenciál rastu je pre slovenskú internetovú ekonomiku ukrytý v dvoch hlavných oblastiach. Na jednej strane je dôležité zamerať sa na slabé miesta v rámci zapojenia spotrebiteľov, firiem a verejnej správy. Okrem toho môže Slovensko výrazne posunúť vpred vývoz s vysokou pridanou hodnotou, ktorý ovplyvňuje hlavne kvalita technologického vzdelávania, centralizovaná inovačná politika a podpora výskumu a vývoja vo verejnom i súkromnom sektore.

Ako vyplynulo zo štúdie, vývoz s vysokou pridanou hodnotou, čiže čistý vývoz IKT (informačné a komunikačné technológie) služieb a softvéru, sa môže stať kľúčom k ekonomickému rozvoju na Slovensku, a to až s 30-percentným príspevkom k internetovej ekonomike. IKT exportéri sú domáci hráči so slovenským kapitálom (napr. Eset, Soitron, Anasoft a pod.), ktorí majú silnú schopnosť expandovať v globálnom rozsahu a ekonomike pomáhajú rôznymi spôsobmi vrátane daní, prilákania nových talentov a vytvárania produktov a služieb s vysokou pridanou hodnotou.

Sektor IKT už teraz vytvára približne 2,3 percenta pracovných miest na Slovensku, čo predstavuje približne 30-tisíc zamestnancov, z čoho sú až dve tretiny zo sektora malých a stredných podnikov.