11.04.2012, 00:00

Anketa: Ako by ste zmenili Zákonník práce?

Peter Goliaš, šéf inštitútu INEKO
Novela Zákonníka práce z dielne Jozefa Mihála nás v rámci krajín OECD posunula medzi flexibilnejšie krajiny, čo je dobré z pohľadu tvorby nových pracovných miest. Určite by som ho neposúval k rigidite. Z hľadiska tvorby pracovných miest by sme mali minimálne zachovať status quo. Optimálne by bolo sflexibilnenie. Viem si to predstaviť napríklad v otázkach minimálne mzdových nárokov.

Vladimír Baláž, prognostik Slovenskej akadémie vied
Aktuálne by som nechal status quo. Zmenil by som napríklad práce nadčas, keďže je to skôr v prospech zamestnávateľov. Pozmenil by som aj prácu v noci a stanovil začiatok práce na šiestu večer. Nemyslím si, že Smer všetko vráti naspäť. Škodlivejší zásah by som videl v prípade zavedenia súbehu odstupného a výpovede. To určite poškodí zamestnávateľov.

Juraj Barta, analytik Slovenskej sporiteľne
Každé zrigidnenie Zákonníka práce bude mať za následok, že pracovné miesta sa budú vytvárať ťažšie a drahšie. Ak je cieľom vytváranie nových pracovných miest, nechal by som uvoľnenie podmienok. Medzi ne patrí napríklad odstraňovanie byrokratických bariér, ktoré tomu bránia.

Róbert Kičina, Podnikateľská aliancia Slovenska
Súčasný Zákonník práce by som nechal v takej podobe, v akej je. Nemyslím si, že by niektorá strana bola zvýhodnená, respektíve znevýhodnená. Keď sa otvorí Zákonník práce, verím, že tam bude čo najmenej negatívnych zmien voči podnikateľom. Názor ministra hospodárstva vnímam ako prirodzený postoj, ktorý hájil záujmy podnikateľského združenia, ktoré sa zasadzovalo o spružnenie pracovnej legislatívy.